Nyhet · 2024-02-27

Internrevisorns bibel ISO 19011 ska revideras

Nu kan svenska organisationer vara med och påverka innehållet i nästa version av ISO 19011, standarden som ger verksamheter över hela världen vägledning till bra arbetssätt för att planera, genomföra och följa upp internrevision av ledningssystem.

En internrevisors systematiska genomgång och utvärdering av den egna verksamheten, kan driva på utveckling och identifiera möjliga förbättringsområden. Men för att det ska bli den sant värdeskapande övning som verkligen kan lyfta verksamheten, krävs kunniga revisorer och bra arbetssätt.

Till hjälp finns ISO 19011, den internationella standarden som ger vägledning för att utveckla bra arbetssätt för att planera, genomföra och följa upp internrevision av ledningssystem. Senast den reviderades var 2018. Nu har ISO fattat beslut om att det är dags igen, för att säkerställa att riktlinjerna fortsätter att vara internationellt relevanta också framöver.

– Svenska organisationer har möjlighet att påverka nästa utgåva och forma den svenska inriktningen för arbetet med ISO 19011. Det första mötet hålls i Milwaukee, USA, redan i april, men det kommer att finnas möjlighet att vara med digitalt, säger Bengt Rydstedt, projektledare för den svenska SIS-kommitté som speglar den internationella standardiseringen.

Planen är den nya versionen av ISO 19011 ska publiceras i februari 2026.

Vill du delta i standardiseringen eller veta mer om revideringen av ISO 19011?
Kontakta Bengt Rydstedt, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS.


Utbildningar inom området

Upptäck våra utbildningar inom: 

Informationssäkerhet- ISO 27001

Arbetsmiljöledning - ISO 45001

Intern revision - ISO 19011

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov? Kontakta våra rådgivare: 
08 - 555 522 00
utbildning@sis.se

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.