Nyhet · 2023-02-02

EU-satsning på standardisering av grafen får svenskt ledarskap

Johan Ek Weis på Chalmers Industriteknik och ordförande i SIS kommitté för nanoteknik har blivit utvald att ta över ledarskapet för standardisering inom Graphene Flagship, EU:s gigantiska innovationsprogram. Det ökar möjligheten till internationell påverkan inom ett område som bedöms vara strategiskt viktigt för Sverige.

Johan Ek Weis, Chalmers Industriteknik och ordförande i SIS kommitté för nanoteknik

För att Sverige ska fortsätta vara ett högteknologiskt land, skapa förutsättningar för hållbara lösningar och öka den internationella konkurrenskraften behövs satsningar på nya teknologier och material.  Detta är en grund i att Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar SIO Grafen, som är ett av 17 strategiska innovationsprogram.

SIO Grafen har som långsiktig vision att Sverige ska vara ledande på industriell utveckling och användning av grafen och andra 2D-material. 200 företag, universitet och forskningsinstitut har arbetat på innovationer inom SIO Grafen, vilket har gynnat en ny och växande industri samt synliggjort behovet av standarder. Johan Ek Weis på Chalmers Industriteknik arbetar dagligen med att stötta innovationer, bland annat genom sitt engagemang i SIO Grafen och som ordförande i SIS kommitté för nanoteknik.

– I vissa avseenden ligger Sverige redan i framkant, men vi behöver fortsätta påverka utvecklingen. Det är många mindre företag som vill slå sig in på den här marknaden och det är viktigt att de känner till vilka standarder som kan hjälpa dem.

Det relativt nyupptäckta nanomaterialet grafen är kolatomer som sitter ihop i ett enda tunt, tvådimensionellt skikt. Egenskaperna hos kolatomen, i kombination med de fysikaliska effekterna som uppstår i skiktet, ger upphov till en mängd unika egenskaper. Det är världens starkaste material och samtidigt transparent, böjbart och elektriskt ledande.

– Multifunktionaliteten är fantastisk! Men alla karaktärer av grafen blir samtidigt en av anledningarna till att det är så viktigt att ta fram standarder. Vi behöver stärka vår konkurrenskraft, bland annat genom att definiera vokabulären och hur materialen karakteriseras.

Sveriges chanser att påverka internationellt inom det här strategiskt viktiga området har nyss fått ny skjuts, genom utnämningen av Johan Ek Weis som ny ordförande för standardisering inom Graphene Flagship, EU-initiativet med budget på en miljard Euro det senaste decenniet.

– Satsningen tar slut i höst och de närmaste månaderna bestäms vad vi ska fokusera på framöver. Ansvaret för standardisering inom Graphene Flagship kommer att öka möjligheten att påverka och ägna mer tid åt att fokusera på standardisering. Det som är bra för grafenindustrin på EU-nivå, är även bra för verksamheter i Sverige.   

Johan Ek Weis låter entusiastisk när han beskriver framstegen som gjorts hittills och allt det roliga som enligt honom finns kvar att göra.

– Utvecklingen går snabbt framåt. Det finns redan olika plastkompositer och på längre sikt kan grafen användas i elektronik och bli värdefullt i framställningen av bättre batterier.

En italiensk wellpapptillverkare upptäckte nyss i samarbete med den svenska grafentillverkaren 2D fab ännu en positiv egenskap, när de tillsatte grafen i det lim som binder samman papplagren.

– Limmet torkade dubbelt så snabbt, vilket i slutändan kommer att minska fabrikens tillverkningskostnader avsevärt. Grafen är fortfarande ett väldigt ungt material och vi hittar hela tiden nya användningsområden. Genom att tillsätta grafen kan vi använda mindre av andra material och ändå nå samma effekt. På så sätt bidrar grafen till att vi kan spara resurser och göra tillverkningen mer hållbar, säger Johan Ek Weis.

Vill du veta mer om arbetet i SIS kommitté för nanoteknik? Kontakta Nilla Persson, projektledare på SIS.

 

 


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

SIS/TK 516 - Nanoteknik

SIS arbetsgrupp för grafen och nanocellulosa heter SIS/TK 516 Nanoteknik.
Ta gärna kontakt med projektledaren om du har intresse av att medverka.