Nyhet · 2022-06-13

De nästan tredubblade produktionen

Under corona-året 2020 ökade Medtech-företaget Getinge, med stor anläggning i Solna, sin produktion av ventilatorer från 10 000 till 26 000.

Lars Berken, Getinge.
Svenska Getinge, som omsätter närmare 30 miljarder kronor, hör till en handfull av världens största leverantörer inom medtech-utrustning. En viktig produkt är ventilatorer. Getinge producerar och säljer cirka 10 000 ventilatorer varje år, främst till akutmottagningar i hela världen. När corona drabbade världen 2020 ökade efterfrågan mycket kraftigt och mycket snabbt. Getinge slog nästan knut på sig själva för att möta behovet. Antalet producerade enheter vid årets slut hade då ökat till 26 000.

- Vi fick bland annat hjälp av Scania och Ericsson för att öka produktionen så mycket som möjligt. Vi hade stor nytta av deras inköp och erfarenhet av nattskift, säger Lars Berken, chef och ansvarig för kvalitet på Getinge i Solna.

Getinges ambition att uppnå så hög produktion under 2020 var viktig för att sjukhusen skulle kunna hantera de allvarliga effekterna av corona-viruset. Behandling med ventilator är central i medicinsk behandling av långt gången corona eftersom infektionen påverkar lungorna och kan leda till akut andningssvikt. Ingen behandling alls eller behandling som sätts in för sent slutar ofta med att patienten dör. Rätt behandling med ventilator, däremot, är helt avgörande för att rädda liv. Vilket den i det närmaste tredubblade produktionen gjorde.

- Vi exporterade ventilatorer till hela världen. De användes i stor utsträckning för att behandla patienter med långt gången corona. Ventilatorer från Getinge bidrog till att rädda många liv, säger Lars Berken.

Som ett av världens största företag inom medtech är Getinge beroende av standarder. Bland de viktigaste är ISO 13485 för medicintekniska produkter. ISO 14001, den globala standarden för miljöledning, är också viktig eftersom företagets mål är att bli helt koldioxidneutralt 2035. Andra viktiga standarder för Getinge är de som ingår i serierna IEC 60601 och ISO 80601 – standarder som reglerar elektrisk utrustning inom medtech-området. Totalt berörs Getinge av över hundra standarder. Företaget är också aktivt i standardiseringsarbetet, med deltagande i flera SIS-kommittéer men även med ISO på internationell nivå.


Utbildningar inom medicinteknik

Du som arbetar inom medicinteknik berörs inte enbart av direktiv och regelverk, utan också av att en viss kvalitet uppnås. Vårt heltäckande utbildningsutbud hjälper dig med riskhantering, regelverk, vägen mot CE-märkning samt intern revision.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.

Viktiga standarder för Getinge