Nyhet · 2018-10-25

Bättre förpackningar för miljön

Förpackningsmaterial och återvinning är i dag en av de stora miljöutmaningarna – men också en möjlighet. Vi kan bli bättre på att jobba mot en cirkulär ekonomi. Hör Tetra Paks miljödirektör Erik Lindroth berätta om hur de ser på utmaningen, och hur standarder kan driva på utvecklingen.


Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad.

EU-kommissionens webbplats kan du kontrollera status för harmoniserade standarder (SS-EN 13427-SS EN 13432) gentemot Förpackningsdirektivet 94/62/EC i (OJEU).