Nyhet · 2018-10-25

Bättre förpackningar för miljön

Förpackningsmaterial och återvinning är i dag en av de stora miljöutmaningarna – men också en möjlighet. Vi kan bli bättre på att jobba mot en cirkulär ekonomi. Hör Tetra Paks miljödirektör Erik Lindroth berätta om hur de ser på utmaningen, och hur standarder kan driva på utvecklingen.


Cirkulär ekonomi

Grundpelaren i ett hållbart samhälle med en cirkulär ekonomisk modell är resurseffektivitet. För att ett företag, organisation eller samhälle ska vara resurseffektivt krävs standarder.

EU har antagit en ambitiös handlingsplan för den cirkulära ekonomin där standarder spelar en viktigt roll.