Logga in

Nyhet · 2018-04-27

Årets kommitté och årets ordförande fick pris

SIS har utsett årets standardiseringskommitté och årets kommittéordförande. Prisutdelningen ägde rum i samband med vår fullmäktige och ordförandeträff den 26 april.

SIS har cirka 300 tekniska kommittéer som arbetar med att utveckla internationella standarder inom allt från skruvhylsor till socialt ansvarstagande, maskinsäkerhet, Internet of things, miljöpåverkan, förpackningar och mycket mer.

– Alla våra ordförande och experter i standardiseringsarbetet är viktiga och gör ett fantastiskt jobb. Genom dessa utmärkelser vill vi uppmärksamma och premiera den kommitté samt ordförande som utmärkt sig med särskilda insatser under året, säger Thomas Idermark, SIS vd.

Totalt nominerades 17 ordförande till årets tk-ordförande. Utmärkelsen som årets ordförande gick till Magnus Karlsson som leder SIS tekniska kommitté för innovation management, SIS/TK 532.

– Det känns jättekul, både att bli nominerad och att få priset. Just nu arbetar vi med den första ledningssystemstandarden för innovation, en ISO-standard, som vi är mycket spända på. Vi har också fått in nya deltagare vilket är kul, säger Magnus Karlsson.

Totalt nominerades fem kommittéer till utmärkelsen årets tekniska kommitté. Utmärkelsen gick till SIS tekniska kommitté för brandsäkerhet, SIS/TK 181, som leds av ordförande Michael Strömgren.

– Det känns mycket bra. Det är roligt att vårt arbete uppmärksammas. Just nu har kommittén på gång en ny nordisk kvalitetsstandard för brandskydd och vi tittar också på nya områden som digitalisering och BIM, säger Michael Strömgren.

 

Juryns motiveringar
Årets tk-ordförande Magnus Karlsson som leder SIS tekniska kommitté för innovation management
"Med stort engagemang, skicklighet, noggrannhet och uthållighet driver han på arbetet i kommittén för att hålla ihop Sveriges ställningstagande som har haft en stark påverkan på utvecklingen och utformningen av en internationell standard. Han är alltid generös med beröm och uppmuntran och han arbetar aktivt för att de som kommer in som nya TK-deltagare förstår arbetet och känner sig välkomna.
Han är en lysande förebild och ambassadör för det systematiska standardiseringsarbete som bedrivs i Sverige och även för SIS som organisation. Som ordförande driver han TK-arbetet med vänlig och fast hand. Han lyssnar noga på alla och är angelägen att fånga upp allas synpunkter. Genom hans idoga arbete känner man sig alltid motiverad att delta i och bidra till det viktiga standardiseringsarbetet för innovationsledning."
Årets tekniska kommitté SIS/TK 181 för brandsäkerhet
"Kommittén har ett brett deltagande från branschen, de deltar aktivt på nationella möten och är väl förberedda och nöjda med arbetet, SIS service och sammansättningen av kommittén.
Kommittén har också bidragit med flera framstående experter vilket har resulterat i flera viktiga internationella standarder och gett svenska företrädare strategiska roller i olika nordiska och internationella kommittéer och arbetsgrupper. Kommittén har det senaste året tagit fram en guide som ska ge branschen vägledning i att tillämpa standarder och med detta bidrar kommittén till att skapa ett bättre och säkrare samhälle. "

 


Magnus Karlsson tar emot priset för utmärkelsen årets tk-ordförande av SIS vd Thomas Idermark. 

Michael Strömgren tar emot priset för årets tekniska kommitté, SIS/TK 181 för brandsäkerhet.