Nyhet · 2023-11-02

Förhindra trycksår – ett av alla hundratals pågående standardiseringsarbeten

En del tror att standarder är statliga påfund som tillkommer genom framtvingade regleringar. I själv verket utvecklas de flesta av privata och offentliga organisationer, som ser värdet av gemensamma riktlinjer. Vi följde med när deltagarna i SIS kommitté 595 möttes och fick inblick i ett arbete som syftar till att spara mycket skattepengar och förhindra svårt mänskligt lidande.

– Jag såg en sak som eventuellt skulle kunna leda till missförstånd. Där uppe ska det inte stå referensmatta, utan referensskum, kommenterar Valter Dejke, forskare på RISE, det föregående protokollet.

Tillsammans med representanter från flera tillverkare och försäljare, arbetar han just nu med att ta fram en svensk och internationell standard för hur produkter som förhindrar att trycksår uppstår ska kunna testas. Det är många parametrar att ta hänsyn till, för att kunna få fram säkra testresultat.

50 000 vårddagar kopplas till trycksår 

– Genom att använda referensskum med fastställt tryck ska olika labb kunna uppmäta samma testresultat om de provar samma vårdmadrass. Det är lite som att olika testlabb använder var sina vågar. Om man då använder referensobjekt med känd vikt, gör det inget om alla vågar visar lite olika, eftersom de visade viktresultaten då går att korrigera.

Valter Dejke delar sina matematiska uträkningar med gruppen, vars gemensamma kunskaper och ansträngningar bidrar till att bekämpa ett gigantiskt problem inom sjukvården och omsorgen. Förutom att trycksår orsakar svårt lidande för enskilda drabbade, har Socialstyrelsen räknat ut att såren förlänger vårdtiden med 50 000 dagar per år. 2016 motsvarade det en kostnad på 450 miljoner kronor.

Formeln för intryckskroppen som ska simulera rygg och stuss i en standard  som kommittén för trycksårsprevention tidigare tagit fram.

Upphandlande myndigheter har inte sällan ett kunskapsmässigt underläge, i och med att de ska täcka in så många områden. En standard erbjuder något att luta sig mot, för att få till vettiga underlag.

– Vi ska ha det som mål att hjälpa upphandlaren att ställa relevanta krav. Idag förekommer subjektiva krav i en del upphandlingar, som att madrassen inte får prassla eller att den ska vara skön att ligga på. Det handlar ju om högst individuella upplevelser. Samtidigt förtydligar det hur viktigt det är med mätbara krav samt att det finns säkra testmetoder, säger kommitténs ordförande Göran Nordin, Järven Plast & Smide AB.

I den här frågan råder total enighet. För att ytterligare förtydliga drar en av deltagarna en liknelse till sin kusin, som tycker om att sova på golvet.

– Tänk om han användes som referens för att avgöra vad som är en mjuk eller hård säng!

Oavsett vad en standard berör för område, blir resultatet alltid bäst när alla perspektiv har beaktats. Därför är det viktigt att deltagarna i kommittén representerar hela spektrat av verksamheter som på något sätt är involverade i att förhindra trycksår. Innan mötet tar paus för lunch och en eftermiddag med fokus på den internationella standardiseringen tar vid, uppstår en diskussion om vilka aktörer som kommitté 595 saknar.

– Vi saknar för närvarande en representant från vården. Trots att kostnader i såväl pengar som lidande är känt är det en utmaning att få loss folk som kan lägga tid och energi på standardiseringsarbete, men vi för en dialog med bland annat SKR om detta, säger Joakim Falk, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS.

Vill du veta mer eller är du intresserad av att ta plats i kommittén? Kontakta Joakim Falk eller Jenny Vesterberg på SIS.

 

 

 


Utbildningar inom medicinteknik

Du som arbetar inom medicinteknik berörs inte enbart av direktiv och regelverk, utan också av att en viss kvalitet uppnås. Vårt heltäckande utbildningsutbud hjälper dig med riskhantering, regelverk, vägen mot CE-märkning samt intern revision.

Utbildningar inom provnings- och kalibreringslaboratorier

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

SIS/TK 595

SIS/TK 595 jobbar aktivit med standarder både i Sverige och internationellt som bidrar till att öka samsynen och kvaliten på produkter som syfter till att förhindra trycksår och lidandet de medför.