Nyhet · 2024-02-22

Sara ska arbeta för att öka konsumenternas engagemang i klimatfrågor

Svenska institutet för standarders projektledare, Sara Mpumwire, axlar en ny roll inom ISO, som bland annat går ut på att ta fram en plan för hur konsumenternas engagemang för klimatet ska öka.

Många standarder har en konsumentdimension som behöver bevakas, för att produkter och tjänster ska bli säkra och lätta att använda. Inom ISO hanteras uppgiften av COPOLCO, en kommitté som möjliggör samarbete mellan olika nationella konsument- och standardiseringsorganisationer i viktiga globala konsumentpolicyfrågor.

Till exempel bevakar COPOLCO att frågor kopplade till hållbar konsumtion är i linje med FN:s globala hållbarhetsmål, samt ger råd och sprider kunskap om hur det ska uppnås. Vid årsskiftet stärktes deras arbete med en ny roll, Consumer Engagement for Climate Action, som Sara Mpumwire, projektledare på Svenska institutet för standarder, ska axla.

– Jag kommer att arbeta 50 procent för COPOLCO. Uppdraget går bland annat ut på att ta fram en plan för hur konsumentengagemanget kopplat till klimatet ska öka, säger Sara Mpumwire, som har erfarenhet av konsumentnära standardisering inom bland annat textilier, sport och fritid.

Inom COPOLCO utvecklas inga standarder, däremot arbetar de med att ta fram policyförslag och råd som i sin tur påverkar standardutvecklingen. Ett konkret exempel är den pågående internationella standardiseringen av mensprodukter, som blev till tack vare ett initiativ från Sveriges Konsumenter och drevs vidare inom COPOLCO.

– Konsumenterna har en stark röst och det är viktigt att den hörs, inte minst när det gäller klimatet. Ett av ISO:s mål handlar om att aktivt lyssna till alla röster, för att säkerställa att våra standarder uppfyller globala behov, säger Sara Mpumwire.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.