Nyhet · 2024-01-11

RISE, MSB och Telia är med och påverkar EU:s krav på drönare

Den 1 januari införde EU nya tekniska krav på nya drönarmodeller som ska säljas på den inre marknaden. Nu har svenska organisationer möjlighet att påverka samt förbereda sig inför de harmoniserade standarder som fastställer detaljerade krav på drönare i hela Europa inom ett år.

Drönare är ett samlingsnamn för obemannade luftfarkoster. Deras användningsområden vidgas hela tiden och ju fler drönare, desto större behov av reglering. Det är en anledning till att EU uppdaterat gällande förordningar med bland annat nya tekniska krav, för den klass som inte kräver tillstånd.

– Utvecklingen går snabbt framåt. Tidigare var det bara reglerat hur drönare får användas, nu ställs också krav på att nya modeller som säljs inom EU ska vara C-klassade och CE-märkta, säger Erik Jangren, flygteknisk inspektör på Transportstyrelsen, marknadskontrollmyndigheten för drönare som inte är leksaker.

Under en övergångsperiod kommer det finnas såväl C-klassade som icke C-klassade på marknaden. Exakt vad olika C-klasser innebär i termer av exempelvis vikt, bullernivå och skyddade datalänkar ger EU-förordningen generella riktlinjer om. Detaljerade krav ska finnas i EN 4709, en serie europeiska standarder som är på gång att tas fram och som därefter ska harmoniseras mot EU-förordningarna 2019/945 och 2019/947, senast Q1 2025.

Unik inblick i den internationella utvecklingen 

Via SIS kommitté för obemannade luftfartyg har svenska aktörer möjlighet att påverka standardiseringen som bedrivs i en nystartad grupp inom CEN. 17 länder är med och Sverige representeras av bland annat Transportstyrelsen, RISE, Lunds universitet, MSB och Telia.

 – Det finns ett stort värde i att kunna följa vad som händer inom den internationella standardiseringen av det här expansiva området. Genom att delta i kommittén har du möjligheten att påverka de internationella standarder som kommer att bli morgondagens marknadskrav för drönare, säger Rasmus Lundqvist forskare på RISE och ordförande i SIS kommitté för obemannade luftfartyg.

Vill du veta mer om den pågående standardiseringen inom obemannade luftfartyg och UAS? Kontakta Anders Lindberg på SIS.

Nya regler från 1 januari 2024

Från och med den 1 januari 2024 kommer drönare som saknar C-klassning men som redan har släppts ut på marknaden före det datumet att kunna fortsätta flyga

  • som begränsad A1 om de väger mindre än 250 g (enligt artikel 20a i      EU 2019/947), eller
  • som A3 om de väger mindre än 25 kg (enligt artikel 20b i EU 2019/947).

Drönare som både saknar C-klassning och släpps ut på marknaden den 1 januari 2024 eller senare kommer enbart att kunna fortsätta flyga antingen med tillstånd från Transportstyrelsen inom den specifika kategorin eller inom ramen för en modellflygklubb.

Har du en privatbyggd drönare? Då sker det inga ändringar från 31 december, utan samma regler som tidigare fortsätter att gälla, det vill säga

  • privatbyggda drönare som väger mindre än 250 gram och som inte flyger snabbare än 19 meter/sekund får flygas över utomstående personer som finns i området, men aldrig över folksamlingar,
  • privatbyggda drönare som väger mellan 250 gram och 25 kg eller som flyger snabbare än 19 meter/sekund kräver att fjärrpiloten har genomfört utbildning och har A3-drönarkort. De får flygas på ett säkert avstånd på minst 150 meter i sidled från bostads-, affärs, industri- eller rekreationsområden.

Källa: Transportstyrelsen

 

 


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

Drönarkort

Flyger du obemannat luftfartyg, så kallat drönare? Då behöver du ha koll på vilka regler som finns och var det är ok att flyga.

Registrera dig för att ta drönarkort