Nyhet · 2024-01-04

Kontinuitetshantering: Konsten att upprätthålla förmågan att leverera vad som än händer

Folk och Försvars Rikskonferens 2024 påminner oss om att det civila försvaret är en lika viktig grundpelare för vår gemensamma säkerhet, som det militära. I samband med det samlar vi här en rad användbara tips, som hjälper dig upprätthålla verksamhetens förmåga att leverera – vad som än händer.

Kontinuitetshantering är det organisationer ägnar sig åt när de bygger upp förmågan att upprätthålla leveranser också vid kommande kriser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, rekommenderar att både offentliga och privata organisationer identifierar sina kritiska beroenden och planerar för kontinuitet i verksamheten.

Till hjälp har SIS kommitté för samhällssäkerhet tagit fram en praktisk vägledning, för hur organisationer kan bygga upp ett ledningssystem för kontinuitetshantering. Denna inkluderar allt från vilka frågor som är relevanta och vilka krav som bör ställas på ledarskapet, till konsekvensanalyser, riskbedömning samt övningsprogram.

Samhällsviktig verksamhet kan ta del av vägledningen kostnadsfritt

En del verksamheter är viktigare än andra, för att upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störning. För dessa samhällsviktiga aktörer är kontinuitetshantering en viktig metod som säkerställer den grundläggande förmåga och uthållighet som är en nödvändig förutsättning för Sveriges beredskap.

MSB har säkerställt att offentliga och privata aktörer som representerar samhällsviktig verksamhet får tillgång till den vägledande standarden/handboken för kontinuitetshantering kostnadsfritt.

För dig som representerar samhällsviktig verksamhet:

Ta del av handboken för kontinuitetshantering kostnadsfritt

Kvalificerade stöd för risk- och kontinuitetshantering

I andra verksamheter bör risk- och kontinuitetshantering vara en fråga som integreras med den övriga verksamheten. Görs detta, bidrar det såväl till att minska kostnaderna samt öka intäkterna, genom att du säkrar smarta arbetssätt med hållbara förbättringar som har kunden/verksamheten i fokus.

Förutom den praktiska vägledningen erbjuder Svenska institutet för standarder flera kvalificerade stöd inom detta område, dels genom utbildningar och dels genom strategisk rådgivning inom risk- och kontinuitetshantering.

Se kommande utbildningar inom risk- och kontinuitetshantering

Vill du veta mer om den pågående standardiseringen inom samhällssäkerhet? Kontakta Susanna Björk, projektledare på SIS.

 


SIS Utbildningar

SIS erbjuder flera utbildningar inom området. Läs mer om våra utbildningar inom:

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.