Nyhet · 2023-06-02

Standarder skapar lösningar för att möta globala utmaningar

SIS arbetar på olika sätt för att lyfta upp behovet av standarder för grönt stål på agendan. Inom ramen för det svenska ordförandeskapet arrangerade SIS tillsammans med branschorganisationen Jernkontoret den 15 maj ett internationellt seminarium med rubriken "Decarbonization standards in the steel sector - why, what and who?".

Ståldagen.png

Syftet var att tillsammans med industrin, europeiska och amerikanska beslutsfattare och internationella organisationer och standardiseringsorgan, diskutera behovet av internationellt samarbete kring standarder för minskade koldioxidutsläpp i stålsektorn.

Den gröna omställningen av stålsektorn har hög prioritet och behöver ske skyndsamt, sa Annika Andreasen, vd på SIS i sitt inledningstal.

Järn- och stålproduktionen står för cirka 7 procent av de årliga CO2-utsläppen i världen. Den globala stålproduktionen har nästan tredubblats under de senaste femtio åren och det finns inga tecken på att detta är en nedåtgående trend. Den gemensamma uppfattningen är att en minskning av utsläpp i stålindustrin är nödvändig för att nå målen för klimatagendan.

Huvudtalare på seminariet var Per-Arne Hjelmborn, chef för avdelningen för handel och främjande på Utrikesdepartementet. Bland de många övriga som deltog var exempelvis Ulrika Francke, president ISO, Göran Nyström, Senior Advisor Ovako Group, Mattias Bergdahl, Deputy Head of Unit for Standards Policy, DG Grow, European Commission, Jonas Larsson, Director Environmental Affairs, SSAB och Fiona Skinner, International Expert, Division of Decarbonization and Sustainable Energy, Industrial Deep Decarbonization Initiative, United Nations Industrial Development Organization, (UNIDO).


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

Se hela seminariet: