Smarta städer, höst 2017

Hur ser staden ut i framtiden? Den smarta staden är avgörande för den snabba urbanisering som pågår. När två tredjedelar av världens befolkning bor i städer behöver vi utveckla fler gemensamma och hållbara lösningar.

Läs hela tidningen


Kontakt

Har du några frågor om Magasinet S eller vill komma i kontakt med redaktionen? Välkommen att kontakta

Britta Wallin, chefredaktör 

britta.wallin@sis.se
08 - 555 522 94

Standarder gör städer smartare

Den snabba urbanisering som pågår sätter ljus på behovet av att utveckla fler gemensamma och hållbara lösningar. Standarder är ett kraftfullt verktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra den snabba utvecklingen.