Logga in

Det här är Eurokoder

Eurokoder är samlingsnamnet på standarder för beräkningsregler för dimensionering av bärverk. Bygg- och anläggningsverksamheten har alltid varit nationellt orienterad men eurokoder öppnar för en mer global marknad, vilket ger en positiv effekt på konkurrensen och priserna.

Den ökade globaliseringen innebär att eurokoderna ger stora fördelar för export- och tjänsteföretagen. Eurokoderna ger ökade möjligheter att konkurrera om uppdrag i andra länder. Det kan i sin tur betyda att kostnaderna för byggprojekt minskar. Genom standardisering ökar tillgången på kompetens vilket bidrar till högre kvalitet på byggandet.