Uppdrag: manus för nya SIS Bygghandlingar

SIS söker offert på manus för nya SIS Bygghandlingar. Manuset kommer att utgöra grunden för den nya tjänsten och från detta ska läsare även kunna ta sig vidare till standarder i SIS abonnemang och på så vis komma i kontakt med de grundläggande svenska och internationella standarder som regelbundet uppdateras via SIS tekniska kommittéer.

Manus till nya SIS Bygghandlingar

Till din hjälp har du tillgång till samtliga standarder som ligger till grund för Bygghandlingar 90 del 1-8 samt dessa i e-bok/pdf. Du får tillgång till detta genom SIS abonnemang där du även har möjlighet att läsa andra standarder som du bedömer bör omnämnas i nya SIS Bygghandlingar. Du får dessutom tillgång till allt arbetsmaterial som producerats under intervjuarbetet.

Du förväntas delta i korta veckovisa avstämningar med uppdragsgivaren. Dessa sker med fördel på telefon eller via webben.

Slutleveransen sker i form av ett färdigt manus som täcker in kriterierna från förstudien samt utvecklar moderna rekommendationer för utformning av enhetliga bygghandlingar enligt gällande svenska och internationella standarder. Vi ser att manus kan levereras till oss i slutet av 2020 med möjlighet att förlänga som längst till 31 mars 2021.

Vi önskar att ha din offert hos oss senast den 30 juni 2020.

Har du frågor eller vill skicka in offert?
Vänligen kontakta Fredrik Fehn, Produkt- och tjänsteutvecklingschef
E-post: fredrik.fehn@sis.se
Telefon: 08-555 521 22

Anvisningar utifrån intervjuer, förstudie, remittering och informationsmöte

 • Följ den föreslagna huvudstrukturen i förstudien. Inledningen och uppbyggnaden är däremot en anvisning där avsteg får tas mot motivering.
 • Det bör finnas ett gränssnitt mot förvaltning av byggnader, men det ska ej omfattas i detta verk.
 • Svenska, europeiska och globala – SS, EN och ISO – rekommendationer och normer ska identifieras och knytas an till.
 • Om en standard saknas ska projektledare för SIS tekniska kommitté 269 Information i byggande och förvaltning kontaktas. Exempelvis om en standard för digital projektleverans behövs som definierar filnamn och hanterar versioner.
 • Manus ska skrivas oberoende av vilka andra systemstöd användare har.
 • Det ska finnas en ambition att lyfta fram tillämpning av äldre standarder in till dagens digitala arbetssätt.
 • Språket ska vara modernt och ändamålsenligt samt utgående från branschterminologi.
 • Anvisning för hur BIM hanteras ska utgå från europeiska och internationella standarder i den ordningen.
 • Eventuella symboler som används ska följa standard SS, EN och/eller ISO.
 • Mallar som kan och/eller ska användas i samband med utformningar av bygghandlingar ska noteras så att de kan erbjudas i det digitala verktyget.
 • En tydlig avvägning mellan hur många handlingstyper som måste finnas ska göras så att det speglar dagens användning.
 • Tydliga gränssnitt mot alla konsultområden – VVS, EL, Mark, m.m. – ska finnas.

Läs mer

Bygghandlingar uppdateras för en digital verklighet


Kontakt

Fredrik Fehn
Produkt- och tjänsteutvecklingschef

E-post: fredrik.fehn@sis.se
Tel: 08-555 521 22
Mobil: 072-358 68 89