Behovsanalys

Vinn nästa upphandling - man kan vara bäst i hantverket, men förlora affären på småsaker. Vi kan ge dig en analys av vad ditt företag behöver för att ligga precis rätt. Rätt kunskap, nödvändiga standarder - eller en utbildning till nyckelpersonal.

En liten investering på rätt ställe öppnar dörrarna för nästa stora affär. Kostnadseffektivt.

Tack för din förfrågan. Vi återkommer snarast till dig.


Utbildningar inom CE-märkning

Vilka krav krävs för att CE-märka?

Våra utbildningar behandlar användning, samt de tillbud, olyckor och risker som är förknippade med maskiner, och utgör en grund för att bedöma och eliminera eller reducera riskerna under maskinens hela livscykel. Vi erbjuder även utbildningar kring svetsbeteckningar och konsekvensklassning.