Program 18 mars SIS Kvalitets- och Miljödag 2020

Hållbarhet som förändringskraft! Dags för verksmhetsutveckling som gör verklig skillnad.

Talare SIS Kvalitets- och Miljödag 2020

Registrering och kaffe från klockan 08:15


09:00 Välkomna! Moderator inleder och sätter stämningen.


Thomas Dimming09:15 Hållbart engagemang – Så skapas en kultur av frivilliga ansträngningar
Keynote speaker Thomas Dimming, ledarskapscoach

Thomas Dimming blandar forskning med egna erfarenheter kring motivation och engagemang. Vi får konkreta verktyg att applicera för att skapa högre engagemang. Ta del av hans berättelser och exempel för att skapa mer engagerade mål, mer tillitsfullt ledarskap, mer självstyrande medarbetare och ökad optimism.


Anders LjungbergDiego Rebeggiani09:50 På spaning efter arbetsmiljöprocessen
Diego Rebeggiani, utbildningsledare SIS och Anders Ljungberg, vd Trivector LogiQ

Genom att föra in arbetsmiljöaspekterna i en organisations verksamhet och beakta dessa utifrån processperspektivet, synliggör vi arbetsmiljöarbetet där den behöver beaktas. Hur kan dagens företag och organisationer få draghjälp av de ledningssystem som uttryckligen menar att verksamheten ska vara processtyrd?


10:10 Kaffepaus – besök våra partners!


Sveriges bästa verksamheter

Henrik Eriksson10:30 Sveriges bästa verksamheter, 5 principer som skapar framgång
Henrik Eriksson, docent och forskare vid Chalmers tekniska högskola/Förbättringsakademin

Det finns en enorm potential i våra organisationer som handlar om sättet att leda en verksamhet. Det som kännetecknar dessa organisationer som uppnår höga resultat inom kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, ekonomi och samhälle arbetar inte hårdare än andra verksamheter, men de arbetar annorlunda och smartare. Alla deltagare på SIS Kvalitets- och Miljödag får med sig Henrik Erikssons bok Sveriges bästa verksamheter med sig med!


Jimmy Yoler

11:00 Standard-spaning! Om standarder som hjälper verksamheter att stödja FN:s hållbarhetsmål och driva cirkulär ekonomi och om effekten dessa kan ha på marknaden
Jimmy Yoler, projektledare SIS

Jimmy Yoler gör en spaning vad som sker inom standardisering som har betydelse för utvecklingen av ett hållbart näringsliv och samhälle. Du blir uppdaterad med det senaste och kan under dagen ställa mer frågor kring arbetet med standarderna.


Mattias Goldmann11:20 Klimatsmart och cirkulär: Så blir omställningen lönsam för din verksamhet
Mattias Goldmann, Chief Sustainability Officer, Sweco

Mattias Goldmann har varit vd för organisationen 2050 med Hagainitiativet och som talesperson för Gröna Bilister. Han har utsetts till ”Mäktigast i Hållbarhetssverige” och i vd-rollen på tankesmedjan Fores drev han 2030-sekretariatet, som arbetar för 2030-målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta.


Johanna Civett och Anders Verneholt, Strålsäkerhetsmyndigheten11:45 Internrevisionen – en tillgång för myndigheten och medarbetaren!
Johanna Civett, utvecklingsstrateg och Anders Verneholt, enhetschef ledningssystem, Strålsäkerhetsmyndigheten

Tyngdpunkten ligger på att hålla fram utvecklingsperspektivet i internrevisorernas verksamhet. När ledningen går igång och diskuterar förbättringar som behöver genomföras utifrån internrevisionens resultat, då är det en framgång. Men att komma dit är inte alltid lätt och det finns ständigt utmaningar som behöver tacklas.


12:05 – 12:45 Lunchpaus – besök våra partners!


Nicholas Fernholm12:45 Teknologin som drivande faktor bakom globalt ansvar
Nicholas Fernholm, trendspanare och vinnare av Talarforum Talang 2018

Nicholas Fernholm har akademisk bakgrund inom strategisk logistik samt ekonomi. Han har flera års erfarenhet av att arbeta med projektledning, implementation samt förvaltning av innovativa lösningar på företag. Hans föreläsning fokuserar på den nyaste tekniken, värderingsskiften och vad som kommer påverka er organisation i framtiden.


Björn Bergstrand13:10 Grön finansiering, växande investeringsform med verksamhetskvaliteter
Björn Bergstrand, hållbarhetschef, Kommuninvest

Finansiella flöden styrs nu i allt högre utsträckning mot hållbara verksamheter och stimulera även nya samarbeten, utvecklade arbetssätt och högre ambitioner. Vi pratar vardaglien inte så ofta om kapitalallokering, men det har en stor betydelse för hur samhället utvecklas. Finansiella aktörer har förutsättningar att kunna bidra till att accelerera den nödvändiga och genomgripande omställning som krävs för att klara globala åtaganden.


Tove Olsson13:30 Ledningssystem – förutsättning för hållbar verksamhetsutveckling
Tove Olsson, hållbarhetschef, Karlskoga Miljö & Energi AB

Tove Olsson med senior erfarenhet inom verksamhetsutveckling, miljö, kvalitet och kommunikation har haft ledande roller inom olika branscher både på den privata som den offentliga sidan. Med reflektioner från såväl framgångar som bakslag får vi ta del av hennes tre måsten för hållbara företag;

  1. Ordning och reda i eget bo
  2. Omvärldsbevakning med kristallkula
  3. Allas engagemang (utan att de tänker på det)

Kjell Johnsson13:45 AstraZeneca gick direkt på ISO 45001 och lyckades snabbt
Kjell Johnsson, Head of safety, Health & Environment, AstraZeneca

Som SHE Governance Lead för Sverige utvecklade han ledningssystemet för Säkerhet, Hälsa och Miljö (SHE) för AZ Sverige, inklusive processer för utbildning, revisioner, delegeringar, projekt- och processledning, i enlighet med ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001 och ISO 45001. Han är fortfarande ansvarig för att hantera och samordna SHE-ledningssystemet för alla AstraZenecas affärsområden och enheter i Sverige, omfattande arbetsplatser för ca 7000 anställda. Alla avdelningar inom AZ Sweden är sedan våren 2019 certifierade enligt ISO 14001 och ISO 45001.

*SHE = Safety, Health and Environment


Linda Elmén14:25 Först i Stockholm med ISO certifikat för hållbarhet vid evenemang – utan handbok och onödiga dokument
Linda Elmén, hållbarhetschef Stockholmsmässan

Linda har byggt upp Stockholmsmässan strategi för hållbarhet vid event, utbildat alla medarbetare, drivit en rad förbättringar i verksamheten samt utvecklat kommunikationsmaterial. Hon är aktiv i både nationella och internationella branschorganisationer och verkar för att driva på hela event- och mötesbranschen.


14:35 – 15:00 Kaffepaus – besök våra partners!


Anna Svensson, Miljöstrateg, Helena Franzon Arbetsmiljöstrateg, Praktikertjänst15:00 Från operativt till strategiskt miljöarbete
Anna Svensson, miljöstrateg och Helena Franzon arbetsmiljöstrateg, Praktikertjänst

En berättelse om vägen från ett operativt till ett mer strategiskt arbetssätt. Det som började som ett internt projekt för att få ordning på de problem som kvicksilver från tandvården orsakar, övergick till ett EU-projekt som uppmärksammats långt bortom Sveriges gränser. EU:s krav på projektet hjälpte till att hålla riktningen. Hör dem berätta om framgångsfaktorer men också vilka fallgropar som kan undvikas.


Hanna Boman15:20 Så skapar vi engagemang och handling för Agenda 2030
Hanna Boman, Head of Operations, The New Division

Nu, med 10 år kvar till 2030, så är det viktigt att på allvar börja driva frågorna så att vi uppnår resultat. Hur kan vi bäst inspirera och engagera individer, organisationer, företag och myndigheter till handling?


Pär Johansson15:45 Glada Hudik-teatern: I huvudet på en normalstörd
Pär Johansson, föreläsare samt grundare av och ledare för Glada Hudik-teatern

Glada nyheter från Glada Hudik! Pär Johansson om personligt engagemang som skapar förändring, drömmar som går i uppfyllelse och glädjen att skapa en egen Catwalk.


16:30 Avrundande reflektioner


17:00 Vi SIS igen! Mingel med deltagare, partners och talare.


Dagens moderator: Heléne Jansdotter Lindholm, SIS

Johan DahlgrenTrine VikingDagens sidekicks: Trine Vikinge, RISE och Johan Dahlgren, SIS

Trine Vikinge har ett stort samhällsengagemang, som drivs av en tro på att förändring är möjligt och att vi kan klara det tillsammans.  Hon använder gärna terminologin från kvalitetsledningssystemen i samhällsdiskussioner; faktabaserade beslut, grundorsaksanalys och processer, med en övertygelse om att detta bidrar till kvalitet även här.

Johan Dahlgren är chef på sektionen för informationsteknik och ledningssystem, med ett övergripande ansvar för utveckling av ledningssystem, på SIS och har drivit arbetet med att etablera ett svenskt sekretariat för plaståtervinning inom ISO. Ett arbete som fick ”Årets specialpris” på Återvinningsgalan 2019.


 

Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras om.


18 mars Stockholm
SIS Kvalitets- och Miljödag 2020