Parterns SIS Kvalitets- och Miljödag 2020

TRIVECTOR

TRIVECTOR LOGIQ

Vi stärker kundens konkurrensförmåga genom att förbättra ledning och utveckling av deras processer. Vi skapar effektivare och mer kundorienterade verksamheter som också är roligare att jobba i.

trivector.seRISERISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

 ri.se


 

RISEVEGA SYSTEMS AB

VEGA är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom operativ verksamhetsutveckling. Tyngdpunkten i vår tjänsteportfölj ligger inom uppbyggnad och underhåll av verksamhetssystem inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande.
Vi arbetar som projektledare, metod- och strukturstöd, utbildare samt genomför revisioner. När du väljer att arbeta med VEGA får du en struktur och metodik i det som annars kan uppfattas som komplext och oöverkomligt.


vegaclients.se


AXINTOR ABAxintor AB

Axintors affärside är att bygga dynamiska, affärsinriktade och digitala ledningssystem som är smidiga att arbeta med och som driver medarbetarengagemang. De arbetar med processverktyg för att visualisera ledningssystem samt SafetyNet, ett system som arbetar för medarbetares möjlighet att kunna bidra och förbättra sina verksamheters affärsprocesser och rutier. De projektleder även företag som vill certifiera sig enligt FR2000, ISO9001, ISO14001 och ISO45001.

axintor.se


SVENSKT UNDERHÅLL

Vi är en nationell branschförening som verkar för att utveckla underhållet inom svensk industri. Vårt uppdrag är att samla underhållsbranschen och skapa opinion för underhållsfrågor i samhället. Vår vision är att Sverige ska ha ett underhåll i världsklass för att vara konkurrenskraftiga genom hög driftsäkerhet och effektiv förvaltning av fysiska tillgångar.

svensktunderhall.se


 

 


Är du en av våra partners?

SIS Kvalitets- och Miljödag ger er chansen att träffa mängder av intressenter i er bransch.

Dagens besökare kommer ha flera tillfällen att träffa er utställare för att mingla och ställa frågor. 

Vill du bli en av utställarna denna dag är du välkommen att anmäla intresse. Vi återkommer till dig med information om priser och praktiska detaljer. 

Kontakta SIS utbildningsrådgivare Annis Westerberg
annis.westerberg@sis.se