Få bok på köpet

Boka din plats till årets upplaga av SIS Kvalitets- och miljödag och du får boken "Sveriges bästa verksamheter" på köpet!

Henrik Eriksson, docent och forskare vid Chalmers tekniska högskola, är också författare till boken ”Sveriges bästa verksamheter” i vilken han tydligt beskriver vilka egenskaper som kännetecknar de bästa verksamheterna i Sverige.

Du hör Henrik Eriksson och många andra kunniga talare under SIS Kvalitets- och miljödag 18 mars i Stockholm.

Boka din plats idag >>

 

Så här säger verksamhetsledare om boken:


"Äntligen en bok som inte handlar om ännu en ny förbättringsteori med nya namn och begrepp utan istället fokuserar på vad som har fungerat i praktiken och sammanställt detta."

Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen


"Med flera goda exempel visas att principerna är användbara i alla branscher. Boken ger en bra grund för det roliga arbetet att skapa en hållbar och ständigt utvecklande verksamhet. Alla ledare i Sverige borde läsa boken!"

Lena Lundh, Vice Ordförande, Lean Forum


"I Sveriges bästa verksamheter avkodar forskaren och författaren Henrik Eriksson principerna bakom framgången. Kombinerat med 20 års orskningserfarenhet ges mycket enkla tips och råd för hur fler  organisationer kan bli bättre. Boken är mycket lätt att ta till sig och förbättringspotentialen i svenska organisationer är enorm, läs den och börja förbättra!"

Mats Deleryd, VD SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling