Nyheter och artiklar om ISO 27000-serien


Standardernas roll ökar inom informationssäkerhet

Världen blir allt mer uppkopplad, teknik­­utvecklingen går snabbt och säkerhets­­riskerna blir allt fler. 

Cyberexperten och ordförande för SIS tekniska kommitté för IT- och informations­­säkerhet Roland Heickerö berättar om hur standarder för informations­säkerhet kan hjälpa organisationer att arbeta proaktivt med säkerhets­risker.

ISO-standard ska ge bättre dataskydd

Den nya standarden ISO 27701 kompletterar de tidigare framtagna säkerhets­standarderna ISO 27001 och ISO 27002. Medan de två första ger stöd i att skapa en vald informations­säkerhetsnivå så ger ISO 27701 stöd i att tillföra dataskydd och beskriver också kraven på personuppgifts­ansvarig och personuppgifts­biträde samt ger referenser på vilka artiklar i dataskydds­förordningen som relaterar till åtgärderna i standarden.

Pressmeddelande • 2019-11-18