ISO 27000 – Ledningssystem för informationssäkerhet

ISO 27000-serien ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för organisationer som strävar efter förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten.

Ett ledningssystem enligt ISO 27000 ger ramverk för informationssäkerhet. Genom att implementera kravstandarden ISO 27001 rustar du ditt företag för att systematiskt upptäcka, rapportera och åtgärda informationssäkerhetsbrister. Standarden är ett stöd för alla som vill förbättra bland annat sitt riskhanteringsarbete.

SIS tekniska kommitté för informationssäkerhet
Visa alla