Logga in

Forumet för tolkning av ISO 14001

Det finns ett stort behov av tolkningar kring standarden ISO 14001:2015 innan en ny praxis är etablerad. Därför finns vår tolkningsgrupp som ett stöd för dig när du har frågor.

Tolkningsgruppen för ISO 14001 hjälper dig att förtydliga och förklara innebörden i kraven och klargöra formuleringarna i standarden. Allt för att göra det enklare för dig att använda ISO 14001. 

Det kan ta olika lång tid att behandla din fråga och återkomma med ett svar. Allt beror på hur omfattande frågan är. Enklare frågor tar vi upp i tolkningsgruppen och du kan få svar inom 14 arbetsdagar. Mer komplicerade frågor tar vi upp på våra möten. Vi hör då av oss när du kan få ett svar.

Frågor skickas till internationella tolkningsgruppen

Är din fråga särskilt komplicerad och vi inte kan enas eller lösa den, skickar vi frågan vidare till ISO:s tolkningsgrupp. Då tar det längre tid innan du får svar.

Få svar på dina frågor

Även de frågor som behandlats av oss i den svenska tolkningsgruppen skickas till ISO:s internationella tolkningsgrupp med tillhörande svar för sammanställning. I vissa fall har ISO synpunkter på våra slutsatser. Detta beslut skickas då vidare till dig. 

Tolkningsgruppen för ISO 14001 är etablerad sedan många år tillbaka. Vi finns som stöd för att ge svar på dina och din organisations frågor kring tolkningar av kraven i ISO:s miljöledningsstandard, det vill säga ISO 14001.

Tillämpningen av standarden har du tyvärr inte möjlighet att få hjälp av oss med. Det är inte en del av vår uppgift. Däremot kan du få hjälp med övergången till den nya versionen i utbildningen Miljöledning enligt nya ISO 14001:2015 – så lyckas du med övergången

Tack för din fråga.

Vi besvarar din fråga på följande vis:

Enklare frågor tar vi upp i tolkningsgruppen och du kan få svar inom 14 arbetsdagar.

Är din fråga särskilt komplicerad eller principiell viktig, skickar vi frågan vidare till ISO:s internationella tolkningsgrupp inom ISO/TC 176 Quality management and quality assurance. Då tar det längre tid innan du får svar.


Kunskapstjänsten Perspektiv

Perspektiv är tjänsten för dig som arbetar med lednings-system till vardags i ditt yrkesliv.

Perspektiv består av en webbplats och en tidning som tillsammans innehåller samlad kunskap för att hjälpa dig tolka, jämföra och tillämpa olika ledningssystemstandarder.

Utbildningar inom miljöledning ISO 14001