#metoo ❤ ISO 45001

Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling är en realitet på många arbetsplatser, oavsett bransch och storlek. Några av de som har riktat strålkastarljuset på de omfattande problemen är #metoo-rörelsen.

ISO 45001 är ett bra verktyg för att stävja sexuella trakasserier och kränkningar på arbetsplatser. Standarden belyser det systematiska arbetet med problemen, policy, nolltolerans, stöd till de utsatta och förebyggande åtgärder, så problemen inte händer igen. Därför har vi gjort en film med Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöspecialilst från Unionen, om kopplingen mellan just #metoo och ISO 45001.