Ljus och belysning för arbetsplatser inomhus

Här hittar du information och nyheter om projektet ”Tillämpandet av forskning och vetenskap inom standardiseringen av ljus och belysning för effektivare energianvändning och god belysningskvalitet”. Projektet drivs av SIS med stöd från Energimyndigheten.


Vad innebär projektet?

Projektets uppdrag är att säkerställa att relevant forskning och vetenskap tas i beaktning i arbetet med den nya utgåvan av den europiska standarden för ljus och belysning på arbetsplatser inomhus (SS-EN 12464-1). Detta innefattar utöver god ljus- och belysningskvalitet också energiprestanda.

Vilka deltar?

Projektgruppen består av deltagarna i SIS arbetsgrupp för Ljus och belysning i den tekniska kommittén för ergonomi (SIS/TK 380). Det är öppet för alla att delta. Är du intresserad kan du anmäla ditt intresse till bjorn.nilsson@sis.se.

Tidsplan

  • Juli till Oktober 2019 - Remissperiod
  • Början 2021 - Slutomröstning på standarden
  • Slutet 2021 – Standarden publiceras och översätts till svenska
  • December 2021 – Projektet avslutas

Har du en fråga?

Här kan du ställa frågor kring projektet och den kommande, nya utgåvan av standarden SS-EN 12464-1. Vill du kanske veta mer om diskussionerna kring nya krav? Eller standardens nya delar kring ljusets icke-visuella effekter? Det är experterna i arbetsgruppen SIS/TK 380/AG 3 hos SIS som samlar in och besvarar frågorna. Längst ner på denna sida kan du ställa en fråga - till frågeformuläret. 

Frågor och svar

Kommer SIS att översätta den nya utgåvan av standarden till svenska? (2019-11-27)

Ja.

Nyligen publicerad information från LRC talar om olika belysningsstyrkor beroende på våglängdsområde vid energieffektiv planering av dynamiskt ljus, det man kallar för "HCL". Är det något som kommer att komma med i den nya standarden? (2019-08-20)

Nej. V-lambda kurvan gäller för kvantifiering av ljusflöde tills dess annat anges från CIE.

Varför är Energimyndigheten så involverad i detta projekt? (2018-09-24)

Energimyndigheten gör stora insatser kring ljus och belysning då dessa har en stor samlad effekt på energianvändningen i Sverige. De har alltid haft stort fokus på ljus och belysning av god kvalitet. Detta projekt som syftar till att ta fram en ny utgåva av europastandarden för ljus och belysning på arbetsplatser inomhus riktar sig både mot kvalitet och energieffektivisering. Därav är Energimyndigheten en naturlig och självklar intressent för detta projekt.

Vad menas med icke-visuella effekter av ljus? (2018-09-21)

Lite förenklat innebär det hur ljus och belysning påverkar människans välmående. Den nya utgåvan av standarden kommer att, mycket på grund av svensk förtjänst, innehålla mycket mer kring de icke-visuella effekterna än tidigare utgåvor. Nu vet vi mer kring detta med hjälp av forskning. Den nya standarden kommer alltså att ha krav och rekommendationer som baserar sig på att människor inte bara ska kunna se bra med hjälp av ljus och belysning utan de ska också må bra av det.

Ställ en fråga om projektet

Tack för din fråga!

Din fråga kommer att behandlats av projektgruppen så snart som möjligt och eventuellt svar kommer du att se här på hemsidan. Vi publicerar inte namn på frågeställaren och vi publicerar heller inte text som direkt är tagen från standarden.


Nyheter kring projektet

Förlängning - 2019-10-28

55 kommentarer - 2019-10-02

Stort intresse - 2019-09-05

Snart remiss - 2018-12-17

Nytt möte i Paris - 2018-10-29

SIS beviljas stöd - 2018-08-29

Vad är EELYS?

EELYS är energimyndighetens program för energieffektivisering inom belysningsområdet.

SIS har genom EELYS beviljats stöd för att säkerställa att relevant forskning och vetenskap tas i beaktning vid revideringen av den europeiska standarden för inomhusbelysning.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta oss gärna.

Björn Nilsson, projektledare SIS

bjorn.nilsson@sis.se
08-5555 2297

Tommy Govén, ordförande i arbetsgruppen SIS/TK 380/AG3. 

Kontakta Tommy per mail

Projektets omvärldsbevakning

Här visar vi var projektet bevakar och deltar i arbetet med standardiseringsförslag som är nära kopplade till detta projekt men som utvecklas i andra organisationer utanför CEN i Europa. Syftet är att föra med sig kunskaper och best-practice in i detta projekt och därmed ocksp in i den nya utgåvan av standarden.

ISO och dess Tekniska Kommitte TC 274 Light and lighting har flera arbetsgrupper som med nära relaterade standardiseringsarbeten

International Commission on Illumination - CIE

Standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.