Utställare

Ateas logotyp grå versaler på vit bakgrundATEA

Atea levererar it-infrastruktur och innovativa tjänster och lösningar inom Information Management, Digital Workplace och Hybrid Platforms. Våra kunder finns inom både privat och offentlig sektor. Vi hjälper din verksamhet hela vägen, från styrning till behovshantering och implementation till genomförande och uppföljning.
atea.se


Basalts logotyp i versaler med en gröngrå nyans. Med en sexkantig symbol.Basalt

Basalt verkar inom området verksamhetsskydd för att säkerställa skydd och kontinuitet åt våra kunder. Basalt erbjuder kompetens inom Systematiskt säkerhetsarbete, IT-konsultstöd samt bedriver utveckling av säkra nyckelfärdiga lösningar åt våra kunder, i syfte att minska sårbarheten och öka förmågan hos myndigheter och företag som hanterar information av vikt för egen verksamhet eller samhällets funktion.
basalt.se


Cybercom Group ABs logotyp blå kvadrat med vit textCybercom Group AB

Vi hjälper våra kunder att fånga digitaliseringens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuder vi innovativa, säkra och hållbara lösningar inom IT och kommunikationsteknik. Oavsett om det handlar om att omvandla produkter till tjänster, utveckla helt nya affärsmodeller eller att hjälpa offentlig sektor att komma närmare medborgaren.

cybercom.com 


Junglemaps logotypJunglemap

Junglemap är ledande i Norden vad gäller Awarenessutbildningar inom Digital Security och Digital Privacy. Vi skapar medvetenhet året runt. Med vårt koncept NanoLearning får du kraftfulla verktyg för att skapa en säkerhetskultur och hantera risker kopplade till era medarbetares beteenden. Ni får också en indikator på kvaliteten på ert kollektiva mänskliga försvar.
junglemap.com 


MSBs logotyp i rött och vittMSB 

MSB har ett brett mandat att stödja och samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet. Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer ger råd och stöd kring informations- och cybersäkerhet, förebygger och hanterar cyberangrepp och andra it-incidenter, gör omvärldsanalyser och lägesbedömningar samt ingår i en omfattande nationell och internationell samverkan.

Enheten för systematisk informationssäkerhet undersöker behov av kunskap och stöd i offentlig sektor och näringsliv, utvecklar olika former av stöd samt kommunicerar kunskap och stöd till våra målgrupper genom olika kanaler. Enheten ansvarar bland annat för MSB:s Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete som finns på informationssäkerhet.se

Samordning och samverkan med andra aktörer kring informationssäkerhet är också en central del av vårt arbete. Här ingår bland annat aktivt standardiseringsarbete i TK318 och arbete med terminologi på området.

msb.se

 


OneTrust logotyp grön rektangulär med vit textOneTrust

OneTrust is the largest and most widely used technology platform to operationalize privacy, security and third-party risk management. More than 2,500 customers use OneTrust to implement their privacy programs, automatically generating the specific record keeping needed to demonstrate compliance with the world's privacy regulations. To learn more, visit onetrust.com

  


Oscarson Security logotypOscarson Security

Oscarson Security erbjuder rådgivning, genomförande och utbildning inom informationssäkerhet till organisationer i de flesta branscher och sektorer. 

oscarsonsecurity.se 


Oscarson Security logotypVeriscan

Veriscan har arbetat med informationssäkerhet sedan 1999 och har genom åren stöttat många olika organisationer med deras LIS införande baserat på ISO 27000-serien.

Veriscan har också baserat på sin erfarenhet utvecklat en rad produkter och tjänster inom klassning, riskhantering samt mätning, som effektiviserar och förenklar arbetet med att ha kontroll.


veriscan.se 


  Vill du bli utställare? Kontakta oss