Kvalitetsledning ISO 9001

Ett bra kvalitetsledningssystem är en investering som organisationen inte har råd att avstå ifrån. Kvalitetsledningssystemet bidrar såväl till att spara som att tjäna pengar, genom att säkra smarta arbetssätt där hållbara förbättringar genomförs med kunden i fokus. Vi har utbildningar som hjälper er både med vad ett kvalitetsledningssystem är och hur ni utvecklar ert ledningssystem.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Grund

Grunderna i kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015

Education

Scope: 2 days
Grunderna i kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015 - Distans

Remote learning

Scope: 3 days
Grunderna i kvalitets- och miljöledning enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Education

Scope: 3 days
Kontinuitetshantering Business continuity - webbinar

Scope: 1 day
Kontinuitetshantering i praktiken

Education

Scope: 1 day
Kontinuitetshantering - Business continuity - Distans

Remote learning

Scope: 3 days
Riskhantering i praktiken

Education

Scope: 2 days

Fortsättning

Utveckla och leda ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015

Education

Scope: 2 days
Rollen som kvalitets- och miljösamordnare

Education

Scope: 1 day