En hand som pekar på en bubbla

Utbildningar inom miljöledning  ISO 14001

Miljön är idag en viktigare fråga än någonsin. Med ständigt nya och ökande miljöproblem växer kraven från kunder, brukare och även från myndighetshåll, att företag och organisationer ska kunna visa att de tar sitt miljöansvar. Vi erbjuder flera utbildningar på olika nivåer för att ert företag ska öka effektiviteten med ett väl fungerande miljöledningssystem.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Få guidning i ISO 14001

Vi vill underlätta ditt användande av miljöledningsstandarden, ISO 14001:2015. Få guidning i standarden och svar på din frågor här.

Grund

Miljöledningssystem enligt ISO 14001 Steg 1 - Grund

Education

Scope: 2 days
Miljöledningssystem enligt ISO 14001 Steg 1 - Grund - Distans

Remote learning

Scope: 3 days

Fortsättning

Miljöledningssystem enligt ISO 14001 Steg 2 - Fördjupning -Distans

Remote learning

Scope: 3 days
Rollen som kvalitets- och miljösamordnare

Education

Scope: 1 day
Miljöledning för revisorn enligt  ISO 14001:2015

Education

Scope: 1 day