Medicinteknik - en man i sjukvårdsklädsel med maskin

Utbildningar inom medicinteknik

Du som arbetar inom medicinteknik berörs inte enbart av direktiv och regelverk, utan också av att en viss kvalitet uppnås. Vårt heltäckande utbildningsutbud hjälper dig med riskhantering, regelverk, vägen mot CE-märkning samt intern revision.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Grund

Kvalitetssystem för medicintekniska produkter enligt ISO 13485

Education

Scope: 2 days
Grundutbildning Medicintekniska Regelverk

Education

Scope: 2 days
Riskhantering för medicintekniska produkter -ISO 14971

Education

Scope: 2 days
Produktutveckling för medicintekniska produkter

Education

Scope: 2 days
Regelverk och CE-märkning för medicinska informationssystem

Education

Scope: 2 days
Appar, mjukvara och IT-system för hälsa eller sjukvård

Education

Scope: 3 days
Ledningssystem enligt ISO 15189

Education

Scope: 1 day
Grunderna i ledningssystem enligt ISO/IEC 17025 

Education

Scope: 3 days

Fortsättning

Internrevision för medicintekniska verksamheter enligt  ISO 13485

Education

Scope: 1 day
Riskhantering för medicinska informationssystem

Education

Scope: 2 days
Nya regelverken MDR och IVDR - så lyckas du med övergången

Education

Scope: 1 day