En man och en kvinna i vita kläder, mannen tittar ned och kvinnan ler mot kameran

Utbildningar inom intern revision  ISO 19011

Effektiva ledningssystem kräver ett fungerande internrevisionsarbete. Interna revisioner fungerar som ett verktyg i processen att förbättra verksamheten.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller mejla till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Grund

Intern revision - Grundutbildning

Education

Scope: 2 days
Intern revision - grundutbildning - Distans

Remote learning

Scope: 2 days

Fortsättning

Ta tempen på din verksamhet - nå högre höjder med hjälp av internrevision

Education

Scope: 1 day
Miljöledning för revisorn enligt  ISO 14001:2015

Education

Scope: 1 day
Arbetsmiljöledning för revisorn

Education

Scope: 1 day