Kvinnliga händer över tangenbordet på en bärbar dator

Utbildningar inom informationssäkerhet – ISO 27001

Information är den värdefullaste tillgången i många organisationer. Kärnan i informationssäkerhet enligt ISO 27001 handlar om att styra och skydda informationens riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet. Ett ledningssystem för informationssäkerhet handlar om att åstadkomma detta, oavsett organisationens storlek och verksamhetsinriktning.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig. 

SIS Informationssäkerhetsakademi

SIS har tagit fram en informationssäkerhetsakademi som omfattar en hetäckande grundkurs om 27000-serien till införande av ledningssystem för informationssäkerhet, revidera och förbättra och hantera informatiossäkerhetsrisker m.m. Våra utbildningar är riktade till olika delar i organisationen och anpassade till de roller som hanterar informationssäkerhets uppdraget.

Informationssäkerhetsakademi - grund

Grunderna i informationssäkerhet - steg 1 enligt ISO 27000

Education

Scope: 3 days
Grunderna i informationssäkerhet - steg 2 enligt ISO 27000

Education

Scope: 3 days
Ledningssystem för informationssäkerhet - Orientering

Remote learning

Scope: 2 days

Informationssäkerhetsakademi - fortsättning

Att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet

Education

Scope: 3 days
Att leda och ständigt förbättra

Education

Scope: 3 days

Informationssäkerhetsakademi - expert

SIS Informationssäkerhetsakademi, ISA - Alumniträff 2020

Scope: 2 days
Att hantera informationssäkerhetsrisker

Education

Scope: 3 days
Att revidera och granska

Education

Scope: 2 days