Kvinnlig skogsarbetare i skogen

Utbildningar inom arbetsmiljöledning – ISO 45001

Ett offensivt arbetsmiljöarbete är strategiskt viktigt för de flesta organisationer. Konkurrensfördelarna visar sig både vid rekrytering av personal, vid upphandlingar och PR-sammanhang. I våra utbildningar får du kunskap om hur du på ett effektivt sätt kan arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Har du frågor om ledningssystem för arbetsmiljö, ISO 45001? Skicka in dem till oss och få svar här

Grund

Ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001 Steg 1 - Grund

Education

Scope: 2 days
Ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001 Steg 1 - Grund - Distans

Remote learning

Scope: 3 days

Fortsättning

Arbetsmiljö OHSAS 18001 blir ISO 45001 - så lyckas du med övergången

Education

Scope: 1 day
Arbetsmiljö OHSAS 18001 blir ISO 45001 - så lyckas du med övergången  - Distans

Remote learning

Scope: 2 days
Ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001 Steg 2 - Fördjupning - Distans

Remote learning

Scope: 3 days
Arbetsmiljöledning för revisorn

Education

Scope: 1 day