Utbilda dig online i höst – kompetensutveckling på distans

Att utbilda dig är den bästa investeringen du kan göra i dig själv och din organisation. Med en utbildning kommer du att utveckla din och din organisations kompetens, tack vare helt nya kunskaper.

Under våren 2020 kommer SIS att enbart hålla utbildningar på distans och ställer därmed in alla fysiska utbildningar och möten. Vi vill bidra till att minska den snabba smittspridningen av det nya coronaviruset i Sverige, och är noga med att följa alla de rekommendationer som förmedlas av våra myndigheter samt ISO:s och CEN:s riktlinjer för resor och möten.

Det är med glädje som vi nu erbjuder SIS mest efterfrågade utbildningar, på distans. Välj mellan utbildningar inom miljö- och kvalitetsledning, arbetsmiljöledning, intern revision, energiledning, informationssäkerhet samt kontinuitetshantering.

SIS distansutbildningar håller samma höga kvalitet som alla våra utbildningar. Du får kunskapen direkt från källan, våra experter och kunniga utbildningsledare står till ditt förfogande, fysiskt längre bort men kunskapen finns lika nära till hands för dig.

Du kan redan nu även boka in dig på våra utbildningar till hösten. SIS följer givetvis rekommendationer för fysiska möten och vid förändringar kommer vi att informera anmälda deltagare direkt.

Varmt välkommen att boka din plats på våra distansutbildningar och fysiska utbildningar till hösten redan idag!

Kontakta utbildningsrådgivare på 08-555 523 10 eller utbildning@sis.se och hitta din utbildning.

Boka din distansutbildning här.

Även arbetsbefriad personal kan kompetensutvecklas – utan att det statliga permitteringsstödet påverkas.

Enligt Tillväxtverket så har verksamheter möjlighet att låta sina permitterade medarbetade delta i utbildning och andra kompetensutvecklande insatser. Detta sker i överenskommelse mellan lokala parter och utan att det påverkar det statliga permitteringsstödet.
Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.

Våra utbildningsområden

Verksamhetsutveckling

Hållbarhet och miljö

Vård och omsorg

Laboratorier

CE-märkning

Övrigt

Hitta rätt utbildning

Kontakta våra rådgivare om du vill ha hjälp med att hitta rätt utbildning.

08 - 555 523 10
utbildning@sis.se