Standardization · SIS/TK 609

Snabbtester för droganalyser

I många olika verksamheter och sammanhang utförs drogtester med hjälp av snabbtester för saliv och urin. Dessa är idag av varierande kvalitet och utförande och används också ofta av personal som vare sig har rätt kunskap eller utbildning för säkert användande. Sammantaget gör det att resultatet som erhålls från testerna är osäkra. Resultaten från dessa snabbtester kan ha stor inverkan på den enskilda individen, då det handlar om tester som görs hos företagshälsovården, skolan, polisen, beroendemottagningar, psykiatrin och till viss del i akutvården.

Idag finns en mängd av drogteststickor på marknaden som har låg specificitet och sensitivitet. Testerna omsätter mycket pengar, och är kostsamma att köpa in och att använda. För att testerna ska fungera på ett bra sätt bör testerna i största möjligaste mån vara samstämmiga med de resultat som uppnås vid en validerad laboratorieanalys. Målet med att skriva standarder/riktlinjer är att höja säkerhet, kvalitet och minska kostnader för användandet. Kvaliteten på testen är viktigast, men även hur man genomför och handlägger analyserna i olika vårdformer är viktigt av både patient, individ och lagmässiga säkerhetsskäl.

Kommittén  arbetar med specifikationer för hur testerna bör utformas, vilken kvalitet de bör ha, hur de kan bedömas vid upphandling, gör handlingsplaner för användandet och annat som kan behövas för att få ett säkert och strukturerat sätt att använda dessa tester.

More information about the committèes work:

Participants 15 companies and organizations
Alna Sverige AB, Stockholm
Biosensor Applications International AB, Upplands Väsby
Dräger Sverige AB, Kista
Folkbildningsnätet, Gustavsberg
Kriminalvården, Göteborg
Kriminalvårdens huvudkontor, Norrköping
Motorförarnas Helnykterhetsförbund MHF, Stockholm
nal von minden B.V., CD The Hague
Nationell samverkan för psykiskt hälsa, Johanneshov
Polismyndigheten, Stockholm
Rättsmedicinalverket, Linköping
Securetec Detektions-Systeme AG, Neubiberg
Svenska Transportarbetareförbundet, Stockholm
Trafikverket, Borlänge
Universitetssjukhuset Örebro, Örebro
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Lena Morgan
Project manager
08-55552083
lena.morgan@sis.se

Mattis Rundgren
Project assistant
08-55552056
mattis.rundgren@sis.se

Related