Standardization · SIS/TK 606

Borrhål för vatten och energi

CEN, European Committee for Standardization, har startat ett arbete kring borrhål för vatten och energi under kvartal 1/2017. Målsättningen är att skapa en uppsättning standarder för intressenter som har intresse av överenskommelser inom området.

Arbetet bedrivs inom den europiska tekniska kommittén, CEN/TC 451 Water wells and borehole heat exchangers och är avsett att ta fram standarder för utformning, utförande, drift, övervakning, underhåll, avveckling och återställande av borrhål/platser.

Arbetsprogrammet för CEN/TC 451 utarbetas av de deltagande organisationerna och SIS är en av dem. Denna europiska tekniska kommitté har två underliggande arbetsgrupper som arbetet bedrivs i; CEN/TC 451/WG 1 Water wells och CEN/TC 451/WG 2 Borehole heat exchangers.

Genom den svenska spegelkommittén, SIS/TK 606 Borrhål för vatten och energi, får man möjlighet att följa, delta och påverka arbetet inom CEN/TC 451.

More information about the committèes work:

Participants 4 companies and organizations
Avanti System AB, Stockholm
Muovitech AB, Brämhult
Nibe AB, Markaryd
Sveriges Avanti-Borrare Förening, Stockholm
Show more Show less
International participation 2 international committees
CEN/TC 451/WG 1, Water wells
CEN/TC 451/WG 2, Borehole heat exchangers
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Standardization Environment, health protection, safety Energy and heat transfer engineering Mining and minerals


Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Yacine Slamti

Yacine Slamti
Project manager
08-55552021
yacine.slamti@sis.se

Yamen Kadoura

Yamen Kadoura
Project assistant
+46855552046
yamen.kadoura@sis.se