Standardization · SIS/TK 602

Patientdelaktighet i personcentrerad vård

Personcentrerad vård utgår ifrån patientens upplevelse av situationen samt individens förutsättningar, resurser och hinder. Patienten är en partner i vården. Det finns ett stort behov av en gemensam syn på såväl begrepp som kvaliteten inom vården i hela Europa. Standardiseringsarbetet syftar till att reda ut begreppen, ta fram tydliga riktlinjer för patientdelaktighet i personcentrerad vård och, om möjligt, skapa förutsättningar för att mäta och jämföra patientdelaktighet.

Enligt personcentrerad vård är patienter personer som är mer än sin sjukdom. Personcentrerad vård är ett partnerskap mellan patienter/anhöriga och professionella vårdgivare. Utgångspunkten är patientens berättelse, som skrivs ner på ett strukturerat sätt. Baserat på berättelsen och övriga undersökningar skrivs en hälsoplan, som innehåller mål och strategier för implementering och kort- och långsiktig uppföljning. Målet är en god och säker vård genom att initiera och utveckla ett partnerskap mellan patient/anhörig och sjukvårdspersonal, med utgångspunkt i personens resurser, kapacitet och behov.

Syftet med arbetet i denna standardiseringskommitté, SIS/TK 602, är att spegla och bidra till arbetet i CEN/TC 450, Minimum requirements of patient involvement in person-centred care, vars mål är att skapa en operativ kvalitetsstandard med riktlinjer för patientdelaktighet i  personcentrerad vård. Arbetet i kommittén gynnar både tjänsteleverantörer, de europeiska medborgarna och stärka den fria rörligheten i Europa för personal och patienter.

More information about the committèes work:

Now working on 1 standards
EN 17398 , Patient involvement in health care - Minimum requirements for person-centred care
Participants 16 companies and organizations
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Göteborgs Universitet, GPCC, Göteborg
Njurförbundet, Sundbyberg
ODM, Sollentuna
Östersunds kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Östersund
Region Dalarna, Falun
Region Jönköpings län, Jönköping
Region Kronoberg, Växjö
Region Skåne, Malmö
Svensk sjuksköterskeförening, Stockholm
Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Sveriges Tandläkarförbund, Stockholm
Vårdförbundet, Stockholm
Västra Götalandsregionen Regionens Hus, Göteborg
Show more Show less
International participation 1 international committees
CEN/TC 450, Patient involvement in person-centred care
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Subjects

Health care technology General General Health services management systems Quality management and corresponding general aspects for medical devices


Mer information

Mer om arbetet kring patientdelaktighet. Här kan du ladda ner detaljerat informationsblad.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Joakim Falk

Joakim Falk
Project manager
08-55552259
joakim.falk@sis.se

Lena Morgan

Lena Morgan
Project manager
08-55552083
lena.morgan@sis.se

Mattis Rundgren

Mattis Rundgren
Project assistant
08-55552056
mattis.rundgren@sis.se