Standardization · SIS/TK 601

Termisk energi - validering av mätvärden

Enligt EU:s direktiv (MID) om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster ska medlemsstaterna se till att fakturering från energiföretag när det är lämpligt grundas på faktisk förbrukning och presenteras på ett klart och begripligt sätt. Fakturering, grundad på den faktiska förbrukningen, ska enligt direktivet ske så ofta att kunderna kan styra sin egen förbrukning.

Idag saknas det riktlinjer för hur man skall validera mätdata och detta medför till att valideringen idag görs på många olika sätt. Detta skapar många problem när energibolagen har skyldigheter gentemot de föreskrifter och konsumenter som finns idag. Föreskrifterna som energimarknadsinspektionen sammanfattat i EIFS 2014:2 gör att man kan tolka dessa på olika sätt och vi ser att det finns ett stort behov att standardisera valideringen av mätdata för att man skall kunna möta framtida krav.

Energieffektiviseringsdirektivet som säger att konsumenten skall kunna påverka sin egen förbrukning är en viktig faktor och det är av stor vikt att den förbrukningshistorik som energibolagen lämnar ut är felfri. Idag föreligger det problem med felaktig mätdata då det exempelvis blir fel på energimätare eller kommunikationsutrustning, fel som förblir oupptäckta blir kostsamma och branschen förlorar trovärdighet när kunder upptäcker felet och får felaktiga fakturor.

More information about the committèes work:

Läs mer om Termisk energi-validering av mätvärden
Aktuella remisser att kommentera
Now working on 1 standards
SS 143000, Thermal energy - Validation of measurement values
Participants 10 companies and organizations
E.ON Värme Sverige AB, Malmö
Göteborg Energi AB, Göteborg
Kamstrup A/S, SKANDERBORG
One Nordic Mätteknik AB, Malmö
Södertörns Fjärrvärme AB, Norsborg
Stockholm Exergi AB, Stockholm
Tekniska Verken Linköping Nät AB, Linköping
Telge Nät AB, Södertälje
Utilifeed AB, Göteborg
Vattenfall AB Heat Nordic, Uppsala
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Energy and heat transfer engineering General


Varför ska man delta i SIS/TK 601

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 601 där vi berättar om fördelarna med att vara med i kommittén 

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Lisa Almkvist

Lisa Almkvist
Project manager
+46855552115
lisa.almkvist@sis.se

Jennifer Arleheim

Jennifer Arleheim
Project assistant
08-55552185
jennifer.arleheim@sis.se