Standardization · SIS/TK 597

Kvalitetssäkring av HVB

Möjligheten att vara på ett Hem för vård eller boende (HVB) kan vara en avgörande faktor i en människas liv. Det är därför viktigt att kvaliteten på omsorgen inte avgörs av vilken utförare som driver HVB-hemmet eller var i landet hemmet ligger. Därför har SIS tillsammans med ett 20-tal aktörer från olika sektorer tagit fram en standard för kvalitetssäkring av HVB, oavsett driftsform, med tydligt brukarfokus.

HVB-hem står inför utmaningar och förändringar på kort och lång sikt. Mycket sker i omvärlden som direkt eller indirekt påverkar HVB-verksamheten. Genom en svensk standard kan vi skapa tydlighet för brukare, beställare och leverantörer av tjänster och förbättra kvaliteten i vården och omsorgen.

More information about the committèes work:

Läs mer Kvalitetsssäkring av HVB
Participants 19 companies and organizations
AB Vårljus, Solna
Action Learning Partner, Istorp
Älvkarleby kommun, Skutskär
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Attendo Individ och Familj AB, Väckelsång
Baggium Vård & Behandling AB en del av Humana, Möndal
Frösunda Omsorg AB, Solna
Härjedalens kommun, Sveg
Humana Omsorg, Stockholm
INOM Sverige AB en del av Humana, Stockholm
Kabit AB, Hörby
Nämndemansgården i Sverige AB, Blentarp
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Johanneshov
Nytida AB, Solna
Region Västmanland, Västerås
SKL Kommentus Inköpscentral AB, Stockholm
Svenska Vård, Stockholm
Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Vision Resurscentret, Stockholm
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser att kommentera på

Subjects

Services General Quality General Quality management and quality assurance


Kalender

Köp standarden

Standarden SS 41000, Kvalitetssäkring av HVB, finns att köpa här på SIS webbplats.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Kristofer Petraeus

Kristofer Petraeus
Project manager
08-55552072
kristofer.petraeus@sis.se

Ulla Hihldor

Ulla Hihldor
Project assistant
+46855552018
ulla.hihldor@sis.se