Standardization · SIS/TK 596

Keramiska plattor

Byggkeramik är keramiska plattor, kakelplattor, klinkerplattor och mosaik. De används på golv och väggar och deras egenskaper innebär att de uppfyller en mängd olika krav. Målgruppen för arbetet är till exempel plattsättare, myndigheter, provningsinstitut, leverantörer, försäkringsbolag och kommuner.

EU har lagt mandat till den europeiska standardiseringen att ta fram harmoniserade standarder för en rad olika byggmaterial. Det finns redan idag harmoniserade standarder för plattor, tätskiktsmaterial och fästmassa.

I olika våtrumsmiljöer, oavsett om det är bostadsbadrum eller publika badanläggningar, är förutsättningarna beroende av fästmassa, fog, betong, armering, konstruktion samt utformning, såväl som det keramiska ytskiktet. Därför kommer eventuellt även standardisering av våtrumssystem att ingå i kommitténs arbete.

Den svenska kommittén kommer även att följa det internationella arbetet som sker inom byggkeramik.

More information about the committèes work:

Now working on 32 standards
ISO 10545-3, Ceramic tiles - Part 3: Determination of water absorption, apparent porosity, apparent relative density and bulk density
ISO 10545-10, Ceramic tiles - Part 10: Determination of moisture expansion
ISO 10545-15, Ceramic tiles - Part 15: Determination of lead and cadmium given off by glazed tiles
ISO 17721-1, Quantitative determination of antibacterial activity of ceramic surfaces - Test methods - Part 1: Ceramic surfaces with incorporated antibacterial agents
ISO 17721-2, Quantitative determination of antibacterial activity of ceramic surfaces - Test methods - Part 2: Ceramic surfaces with incorporated photocatalytic antibacterial agents
ISO 17889-1, Ceramic tiling systems - Sustainability for ceramic tiles and installation materials - Part 1: Specification for ceramic tiles
ISO/TR 17870-3, Guidelines for installing large format porcelain tiles and panels by mechanical means onto a supporting structure
ISO 13007-6, Ceramic tiles - Grouts and adhesives - Part 6: Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation for waterproof membranes used with the installation of ceramic tiles
ISO/TS 23051, Universal test method for wear resistance by pedestrian traffic on flooring
ISO 23215, Uncoupling Membrane for Ceramic Tile Installation
ISO 17889-2, Ceramic tiling systems - Sustainability for ceramic tiles and installation materials - Part 2: Specification for tile installation materials
ISO 13007-7, Ceramic tiles - Grouts and adhesives - Part 7: Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation for bonded soundproofing membranes for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives
ISO 10545-18, Ceramic tiles - Part 18: Determination of Light Reflectance Value (LRV)
ISO 10545-20, Ceramic tiles - Part 20: Determination of deflection of ceramic tiles for calculating their radius of curvature
ISO 10545-21, Ceramic tiles - Part 21: Determination of reverse staining resistance
ISO 23680, Determination of the behaviour under dynamic load of complete ceramic floor tiles installation systems
EN ISO 10545-10, Ceramic tiles - Part 10: Determination of moisture expansion
EN ISO 10545-15, Ceramic tiles - Part 15: Determination of lead and cadmium given off by glazed tiles
EN ISO 23680, Ceramic tiles - Determination of the behaviour under dynamic load of complete ceramic floor tiles installation systems
EN ISO 10545-18, Ceramic tiles - Part 18: Determination of Light Reflectance Value
EN ISO 10545-20, Ceramic tiles - Part 20: Determination of deflection of ceramic tiles for calculating their radius of curvature
EN ISO 10545-21, Ceramic tiles - Part 21: Determination of reverse staining resistance
EN 14891:2017/prA1, Liquid applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives - Requirements, test methods, assessment and verification of constancy of performance, classification and marking
EN 12004-1:2017/prA1, Adhesives for ceramic tiles - Part 1: Requirements, assessment and verification of constancy of performance, classification and marking
ISO 10545-22, Ceramic tiles - Part 22: Determination of resistance to wear with a multi-attribute method
ISO 10545-23, Ceramic tiles - Part 23: Tensile adhesion strength of multilayer tiles and tile adhesives
EN 13888-1, Grout for ceramic tiles ­ Part 1: Requirements, classification, designation, marking and labelling
EN 13888-2, Grouts for ceramic tiles - Part 2: Test methods
EN 14411, Ceramic tiles - Definition, classification, characteristics, assessment and verification of constancy of performance and marking
EN ISO 10545-22, Ceramic tiles - Part 22: Determination of resistance to wear with a multi-attribute method
EN ISO 10545-23, Ceramic tiles - Part 23: Tensile adhesion strength of multilayer tiles and tile adhesives
ISO/TS 17870-3, Guidelines for installing large format porcelain tiles and panels by mechanical means onto a supporting structure
Show more Show less
Published 30 standards
Show more Show less
Participants 5 companies and organizations
ARDEX AB, SOLLENTUNA
Byggkeramikrådet AB, Stockholm
Jaeger-Nordic AB, MALMÖ
Kakeldaxgruppen, Hisings Kärra
Svenska Kakel Helsingborg AB, Ödåkra
Show more Show less
International participation 16 international committees
ISO/TC 189, Ceramic tile
ISO/TC 189/WG 1, Test methods
ISO/TC 189/WG 10, Slip Resistance Measurement for Ceramic Tile
ISO/TC 189/WG 11, Uncoupling membranes for ceramic tile installation
ISO/TC 189/WG 2, Product specifications
ISO/TC 189/WG 3, Products for installation
ISO/TC 189/WG 4, Thin Tiles
ISO/TC 189/WG 6, Installation methods
ISO/TC 189/WG 7, Sustainability issues for ceramic tiling systems
ISO/TC 189/WG 8, Antimicrobial properties of ceramic tile surfaces
ISO/TC 189/WG 9, Low modulus adhesives for exterior tile finishing
CEN/TC 67, Ceramic tiles
CEN/TC 67/WG 1, Test methods
CEN/TC 67/WG 2, Specifications
CEN/TC 67/WG 3, Products for installation of ceramic tiles
CEN/TC 67/WG 5, Product category rules for ceramic tiles and installation products for ceramic tiling
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Construction materials (91.100) Construction materials (91.100) Ceramic and terracotta building products (91.100.25)