Standardization · SIS/TK 595

Trycksårsprevention

Ett trycksår är en tryckskada som fått utvecklas vidare. Trycksår orsakar stort lidande för patienten och höga kostnader för samhället. Idag finns flera olika typer av produkter som har tryckavlastande effekt och som ingår i förebyggande arbete och behandling av trycksår. Dessa produkter kan göra en stor skillnad i livskvalitet för alla med begränsad rörlighet. Eftersom inget enskilt underlag är bäst, finns en mängd olika ytor, inklusive madrasser, bäddmadrasser och integrerade bäddsystem i ett brett urval av material. Att välja från denna växande lista av alternativ har blivit en svår uppgift för vårdpersonal och patienter.

SIS/TK 595 jobbar aktivit med standarder både i Sverige och internationellt som bidrar till att öka samsynen och kvaliten på produkter som syfter till att förhindra trycksår och lidandet de medför.

Genom standardiserade testmetoder för till exempel madrasser och textiler kan vården jämföra olika produkters förmåga och hållbarhet och i sina upphandlingar ställa relevanta krav. Det främjar patientsäkerhet och underlättar också för vården att välja mellan olika produkter.

More information about the committèes work:

Läs mer
Now working on 1 standards
ISO 21020, Test methods for full body support surfaces for charateristics related to tissue integrity
Participants 9 companies and organizations
ArjoHuntleigh, San Antonio Texas
ArjoHuntleigh AB, Malmö
Care Of Sweden AB, Tranemo
Göran Sjödén Rehab Distribution AB, Kungälv
Heby kommun, Heby
Järven Plast & Smide AB, Örnsköldsvik
Mölnlycke Health Care AB, Göteborg
Region Sörmland, NYKÖPING
RISE IVF AB, Mölndal
Show more Show less
International participation 1 international committees
ISO/TC 173/WG 11, Assistive products for tissue integrity
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Verksamhetsplan för SIS/TK 595

Subjects

Health care technology (11)


Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Anna Sjögren
Project manager
anna.sjogren@sis.se

Jenny Vesterberg
Project assistant
jenny.vesterberg@sis.se

Related