Standardization · SIS/TK 593

Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan

Ledningssystem för affärsrelationer är ett arbete för att ta fram ett hjälpmedel för företag och organisationer att samarbeta på ett optimalt sätt. Den svenska kommittén speglar en teknisk kommitté hos ISO som har arbetat med att göra om BS 11000 till en ISO-standard. Standarden SS-ISO 44001 Ledningssytem för affärsrelationer i samverkan - Krav och ramverk är fastställd som svensk standard och kommittén arbetar vidare med vägledande dokument inom ramen för affärsrelationer i samverkan.

Arbetet med SS-ISO 44001 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - Krav och ramverk inleddes i oktober 2013 och ledningssystemet publicerades i mars 2017. En svensk översättning av SS-ISO 44001 publicerades i juni 2017. Det kommer även att tas fram vägledande dokument för appliceringen av ledningssystemet.

I följande film berättar John Thorsson, ordförande i SIS/TK 593, varför och för vem SS-ISO 44001 är viktig, vilka som bör vara med och påverka arbetet och vilken nytta ledningssystemet bidrar till.

Om du vill vara med och delta i kommittéarbetet, vänligen kontakta SIS projektledning (kontaktuppgifter i högerspalten).

Mer information om kommitténs arbete hittar du nedan: 

Innehållet bakom siffrorna

Här en överskådlig sammanfattning över vårt publicerade och pågående arbete:

SS-ISO 44001:2017Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - Krav och ramverk är en kravstandard. Det är mot dess 130+ krav som organisationer anpassar och certifierar sitt ledningssystem.

SS-ISO 44002:2019Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - Riktlinjer för implementeringen av ISO 44001 är en guide och vägledning till ISO 44001. Den följer samma numrering som kravstandarden och förklarar syftet och fördelen med varje enskilt krav. Den ger även förslag och vägledning för implementering.

SIS-ISO/TR 44000:2019Principer för framgångsrik ledning och styrning av affärsrelationer i samverkan är vårt kortaste dokument men tyngre än sin vikt i ord. Den ligger till grund för de tre standarderna ISO 44003, ISO 44004 samt TS 17021-12.

ISO 44003 - Guidelines for micro, small and medium-sized enterprises on the implementation of the principles of collaborative business relationship management blir en vägledning för små och medelstora företag som vill bli bättre på eller generera större värde genom samverkan, men som inte är beredda att ge sig i kast med en fullskalig implementering av ett ledningssystem.
 

ISO 44004 - Collaborative business relationship management - Guidelines for large organizations seeking collaboration with MSMEs blir en vägledning för stora organisationer i hur de kan anpassa sitt sätt att arbeta för att få ut större värde av samverkan med små och medelstora företag.

 
SIS-ISO/IEC TS 17021-12 - Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för affärsrelationer i samverkan är en bärande del i den certifieringsordning som kommittén arbetar med under 2020 och beskriver de kompetenskrav som krävs för att göra en revision mot ISO 44001.

More information about the committèes work:

I fokus nu!
Artikel från Byggindustrin Fördelarna med ISO 44001
Now working on 2 standards
ISO 44004, Collaborative business relationship management — Guidelines for large organizations seeking collaboration with MSMEs
ISO 44003, Guidlines for micro, small and medium-sized enterprises on the implementation of collaborative business relationship management
Participants 18 companies and organizations
Byggföretagen Service AB, STOCKHOLM
Byggherrarna Sverige AB, Stockholm
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Eksta Bostads AB, Kungsbacka
Foyen Advokatfirma KB, Stockholm
NCC Sverige AB, Solna
Nordic Railway Construction AB, Karlstad
Peab Anläggning AB, Göteborg
Ramboll Sweden AB, Göteborg
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
SERNEKE Anläggning AB, Göteborg
Skanska Sverige AB, Svedala
Skanska Sverige AB Västerjärva Exploatering, SOLNA
Trafikverket, Solna
Veidekke Entreprenad AB, Sundbyberg
Venn Management AB, Stockholm
White Arkitekter AB, GÖTEBORG
WSP Sverige AB, Malmö
Show more Show less
International participation 4 international committees
ISO/CASCO/JWG 54, Development of ISO/IEC 17021-12 – Collaborative business management systems
ISO/TC 286, Collaborative business relationship management
ISO/TC 286/WG 2, Guidelines
ISO/TC 286/WG 3, Micro, Small and Medium-sized Enterprises
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Management system (04)


Genomfört seminarium

Byggbranschen är redo för samverkan – så drar ni nytta av nya SS-ISO 44001!

Ladda ner presentationen från seminariet >>

SIS bjöd den 8 september in till ett kostnadsfritt seminarium om det nypublicerade ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan, SS-ISO 44001. Seminariet riktade sig till byggbranschen i Sverige.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Peter Hartzell
Project manager
08-55552029
peter.hartzell@sis.se

Camilla Halén
Project assistant
+46855552006
camilla.halen@sis.se

Related