Standardization · SIS/TK 591

Lastsäkring - Godstransporter

Dålig säkring av last kan skada gods, fordon, fartyg och människor och ibland orsaka svåra olyckor och haverier. Det är inte alltid lätt att veta hur man skall göra för att säkra lasten på ett riktigt sätt och det kan vara svårt att avgöra vem eller vilka som är ansvariga för att lastsäkringen blir utförd.

Lastsäkringsinstruktioner utarbetas för att ge tydliga anvisningar om hur gods skall lastas och säkras i container, växelflak, trailer, lastbil eller järnvägsvagn. Instruktionerna utarbetas för att uppfylla gällande bestämmelser för transport av gods på väg, järnväg och till sjöss.

En annan fråga på lastsäkringsområdet handlar om vem som ska ställas till ansvar för bristande lastsäkring. När lasten transporteras via flera trafikslag blir många inblandade och den som faktiskt utför transporten har inte alltid möjlighet att se hur lasten är säkrad.

Sedan många år har det utarbetats standarder inom områdena lastsäkring och godstransporter både nationellt (SIS), internationellt (ISO) och inom Europa (CEN), främst med syfte att uppnå ökad säkerhet för människor och gods.

More information about the committèes work:

Now working on 10 standards
ISO 668, Series 1 freight containers - Classification, dimensions and ratings
EN 17321, Intermodal loading units and commercial vehicles - Transport stability of packages - Minimum requirements and tests
ISO/TR 15069, Series 1 freight containers - Handling and securing-Rationale for ISO 3874 Annexes A to E
ISO 16049-2, Air cargo - Restraint straps - Part 2: Utilization guidelines and lashing calculations
EN 12640, Intermodal loading units and commercial vehicles - Lashing points for cargo securing — Minimum requirements and testing
EN 12641-3, Swap bodies - Tarpaulins - Part 3: Minimum requirements for road transport
EN 12641-2, Intermodal loading units and commercial vehicles - Tarpaulins - Part 2: Minimum requirements for curtainsiders
ISO 21785, Air cargo unit load devices - Load distribution model
EN 12641-1, Intermodal loading units and commercial vehicles - Tarpaulins - Part 1: Minimum requirements
EN 17247, Intermodal Transport Unit 45'PW
Show more Show less
Published 30 standards
Show more Show less
Participants 15 companies and organizations
AB Åkerikonsult, Stockholm
DHL Freight (Sweden) AB, Hägersten
Forankra AB, Vårgårda
Försvarsmakten, Skövde
IKEA of Sweden AB, Älmhult
MariTerm AB, Höganäs
Svensk Sjöfart, Göteborg
Sveriges Tågoperatörer Service AB, Uppsala
Sveriges Transportindustriförbund Service AB, Stockholm
Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB, Stockholm
Transportstyrelsen, Norrköping
Transportstyrelsen, Borlänge
Trioplast AB, Smålandsstenar
TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, Solna
Volvo Logistics AB, Göteborg
Show more Show less
International participation 9 international committees
ISO/TC 104, Freight containers
ISO/TC 104/SC 1, General purpose containers
ISO/TC 104/SC 1/WG 1, General cargo containers
ISO/TC 104/SC 1/WG 2, Handling and securing
ISO/TC 8/SC 4/WG 7, Marine container securing devices
CEN/TC 119, Intermodal Loading Units and Cargo Securing (ILUCS)
CEN/TC 119/WG 6, Intermodal Loading Units
CEN/TC 119/WG 7, Cargo Securing
CEN/TC 168/WG 6, Load restraint assemblies
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Subjects

Safety of machinery Power-operated warehouse equipment Testing Mechanical testing Road vehicles engineering General Railway engineering General Shipbuilding and marine structures General Cargo spaces