Standardization · SIS/TK 588

Hållbara städer och samhällen

Vikten av samverkan, målstyrt arbete och standardisering är återkommande ämnen på konferenser om hållbara städer. För att bidra till en mer hållbar och smart utveckling  behövs globala överenskommelser och lösningar för exempelvis strategier, infrastruktur och datahantering. Kommittén "Hållbara städer och samhällen" arbetar aktivt globalt och nationellt med standardisering på området. Vi driver även frågan om att skapa ett svenskt sekretariat för att hantera dessa frågor på Europa nivå.

I Sverige finns bred kompetens inom betydelsefulla områden för utvecklingen av hållbara samhällen såsom energi- och miljöteknikfrågor, planering och byggande, digitalisering, social hållbarhet och transporter. Nu handlar det om att omvandla praktisk kunskap och sprida den internationellt och nationellt.

SIS kommitté för Hållbara städer fungerar som ett nätverk för svenska experter och en ingång till standardiseringsarbeten på internationell- och nationell nivå via fyra arbetsgrupper:

  • AG 1 – ISO: som speglar ISO/TC 268 Sustainable cities and communities där vi representerar och framhäver Sveriges intressen på den globala nivån. Det handlar till exempel om ledningssystem för hållbar utveckling i städer, smart infrastruktur och indikatorer.
  • AG 2 – CEN: som speglar CEN-CENELEC-ETSI Sector Forum on Smart and Sustainable Cities and Communities (SF-SSCC), samt lanseringen av CEN/TC Sustainable Cities and Communities.  Det handlar om att skapa standarder som är i linje med Europas ambitioner och förutsättningar inom området Hållbara städer och samhällen. 
  • AG 3 – SS: som arbetar med att revidera den svenska standarden (SS 854000) för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner utifrån Agenda 2030 målen. För mer information vänligen öppna presentationen om revideringen av SS 854000.
  • AG 4 – Norden: som arbetar med att samordna det nordiska standardiseringsarbetet inom området Hållbara städer och samhällen för att ge Norden en större röst på den globala och europeiska arenan.

More information about the committèes work:

Now working on 17 standards
ISO 37106, Sustainable development in communities - Guide to establishing strategies for smart cities and communities
ISO/IEC 30145-1, Smart City ICT Reference Framework - Part 1: Smart city business process framework
ISO/IEC 30146, Smart City ICT indicators
ISO 21574-1, Framework for integration and operation of smart community infrastructures - Part 1: Guidelines for managing the opportunities and challenges from interactions in smart community infrastructures from all aspects through the life-cycle
ISO 21588, Guidelines on Data Exchange and Sharing for Smart Community Infrastructures
ISO/IEC , Proposal for a New Work Item on Information Technology - An Upper Level Ontology for Smart City Data
ISO/IEC 21893, Proposal for a New Work Item on Information Technology - An Upper Level Ontology for Smart City Indicators
ISO 37153, Smart communitiy infrastructures - Maturity model for assessment and improvement
ISO 23414, Smart community infrastructures ? Guidance on smart transportation to save energy consumption in transportation services in cities
ISO 37161, Smart community infrastructures ? Guidance on smart transportation to save energy consumption in transportation services in cities
ISO 37155-2, Framework for integration and operation of smart community infrastructures - Part 2: Holistic approach and the strategy for development, operation and maintenance of smart community infrastructures
SS 854000, Governance and management for sustainable development in municipalities and regions - Guidance for the implementation of the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development
ISO/IEC 24039, Information technology - Platform for public information and service of smart city
ISO/IEC 24038, Information technology - Guidance for smart city top-level design
Guidance for ISO 37101, Guidance for practical implementation of ISO 37101
ISO 37108, Sustainable cities and communities - Business districts - Guidance for practical local implementation of ISO 37101
ISO 37165, Smart community infrastructures -- Guidance on smart transportation with the use of digitally processed payment (d-payment)
Show more Show less
Published 11 standards
Working group 4 workgroups
SIS/TK 588/AG 01, ISO
SIS/TK 588/AG 02, CEN
SIS/TK 588/AG 03, SS
SIS/TK 588/AG 04, Nordic Forum for Smart and Sustainable Cities and Communities (NF-SSCC)
Show more Show less
Participants 28 companies and organizations
Ale kommun, Alafors
Arkatay Consulting AB, Stockholm
Blekinge tekniska högskola, Karlskrona
BMGI Consulting, 1000
Botkyrka kommun, Tumba
DS Dansk Standard, Nordhavn
Ericsson AB, Stockholm
Flens kommun, Flen
Föreningen Sveriges Ekokommuner, Karlskrona
Forshaga kommun, Forshaga
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
Lerums kommun, Lerum
Linköpings Universitet, Linköping
Lunds universitet, Lund
Lysekils kommun, Fagersta
RISE Research Institutes of Sweden, Göteborg
RISE Research Institutes of Sweden AB, LUND
SEK Svensk Elstandard, KISTA
SN Standards Norway, LYSAKER
Statens Energimyndighet, ESKILSTUNA
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry ruotsiksi Finlands Standardiseringsförbund SFS rf, HELSINKI
Svenska Informations - & Telekommunikations-Standardiseringe, KISTA
Svenskt Vatten AB, Bromma
Sveriges Kommuner & Regioner, STOCKHOLM
Sveriges Konsumenter, Stockholm
SweGreen AB, Linköping
Växjö kommun, Växjö
Show more Show less
International participation 11 international committees
ISO/IEC JTC 1, Information technology
ISO/IEC JTC 1/WG 11, Smart cities
ISO/TC 268, Sustainable cities and communities
ISO/TC 268/SC 1, Smart community infrastructures
ISO/TC 268/SC 1/WG 1, Infrastructure metrics
ISO/TC 268/SC 1/WG 2, Integration and interaction framework for smart community infrastructures
ISO/TC 268/SC 1/WG 3, Smart transportation
ISO/TC 268/SC 1/WG 4, Data exchange and sharing for smart community infrastructures
ISO/TC 268/WG 1, Management System Standards
ISO/TC 268/WG 2, City indicators
ISO/TC 268/WG 3, City anatomy and sustainability terms
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta Nationellt, europeiskt och internationellt

Subjects

Environment, health protection, safety (13) Environmental protection (13.020) Environmental economics (13.020.20) Environment, health protection, safety (13)


Ny ordförande

– Jag är stolt över att vara ordförande i SIS tekniska kommitté för hållbara städer och samhällen (TK 588) som är mitt uppe i ett viktigt arbete att ta fram en standard för hur kommuner och regioner kan arbeta med genomförandet av Agenda 2030.

– Tillsammans med alla engagerade medlemmar i kommittén hoppas jag bidra med kunskap och erfarenhet som kan stärka det lokala och regionala arbetet med Agenda 2030 och även den roll som Sverige kan spela i det europeiska standardiseringsarbetet för hållbara städer och samhällen.

Jonas Frykman, jonas@frykman.nu

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Yacine Slamti
Project manager
08-55552021
yacine.slamti@sis.se

Camilla Halén
Project assistant
+46855552006
camilla.halen@sis.se