Standardization · SIS/TK 588

Hållbara smarta städer och samhällen

Vikten av samverkan, målstyrt arbete och standardisering är återkommande ämnen på konferenser om smarta städer. För att bidra till en mer hållbar och smart utveckling  behövs globala överenskommelser och lösningar för exempelvis strategier, infrastruktur och datahantering. Kommittén "Hållbara smarta städer och samhällen" arbetar aktivt globalt och nationellt med standardisering på området. Vi driver även frågan om att skapa ett svenskt sekretariat för att hantera dessa frågor på Europa nivå.

I Sverige finns bred kompetens inom betydelsefulla områden för utvecklingen av hållbara smarta städer och samhällen såsom energi- och miljöteknikfrågor, planering och byggande, digitalisering, social hållbarhet och transporter. Nu handlar det om att omvandla praktisk kunskap och sprida den internationellt och nationellt.

SIS kommitté för Hållbara och smarta städer fungerar som ett nätverk för svenska experter och en ingång till standardiseringsarbeten på internationell- och nationell nivå via fyra arbetsgrupper:

  • AG 1 – ISO: som speglar ISO/TC 268 Sustainable cities and communities där vi representerar och framhäver Sveriges intressen på den globala nivån. Det handlar till exempel om ledningssystem för hållbar utveckling i städer, smart infrastruktur och indikatorer.
  • AG 2 – CEN: som speglar CEN-CENELEC-ETSI Sector Forum on Smart and Sustainable Cities and Communities (SF-SSCC), samt arbetar för att under 2019 lansera ett Svenskt-franskt sekretariat för Hållbara smarta städer och samhällen på Europanivån. Det handlar om att skapa standarder som är i linje med Europas ambitioner och förutsättningar inom området Hållbara smarta städer och samhällen. Att Sverige får sekretariatet innebär en stor möjlighet att påverka arbetet i önskad riktning så att den nytta som skapas av de svenska intressenterna kan ge utdelning i Sveriges favör. Detta är viktig då europeiska standarder agerar som komplement till lagstiftning och politiska mål samt har företräde framför nationella standarder.
  • AG 3 – SS: som arbetar med att revidera den svenska standarden (SS 854000) för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner utifrån Agenda 2030 målen. För mer information vänligen öppna presentationen om revideringen av SS 854000.
  • AG 4 – Norden: som arbetar med att samordna det nordiska standardiseringsarbetet inom området Hållbara smarta städer och samhällen för att ge Norden en större röst på den globala och europeiska arenan.

More information about the committèes work:

Now working on 28 standards
ISO/IEC , Proposal for a New Work Item on Information Technology - An Upper Level Ontology for Smart City Data
ISO 21588, Guidelines on Data Exchange and Sharing for Smart Community Infrastructures
ISO 37108, Sustainable cities and communities - Business districts - Guidance for practical local implementation of ISO 37101
Guidance for ISO 37101, Guidance for practical implementation of ISO 37101
ISO/IEC 24038, Information technology - Guidance for smart city top-level design
ISO/IEC 24039, Information technology - Platform for public information and service of smart city
SS 854000, Management system for sustainability in communities - Guideline
ISO/IEC 30145-3, Information technology - Smart City ICT reference framework - Part 3: Smart city engineering framework
ISO/IEC 21972, Information technology - An upper level ontology for smart city indicators
ISO 37163, Smart community infrastructures - Guidance on smart transportation for allocation of parking lots in cities
ISO 23654, Framework for integration and operation of smart community infrastructures Part 2: Holistic approach and the strategy for development, operation and maintenance of smart community infrastructures
ISO 37162, Smart community infrastructures -- Smart transportation for newly- developing areas
ISO 37161, Smart community infrastructures ? Guidance on smart transportation to save energy consumption in transportation services in cities
ISO/TS 37107, Sustainable cities and communities - Maturity framework for sustainable and smart-enabled communities
ISO 23414, Smart community infrastructures ? Guidance on smart transportation to save energy consumption in transportation services in cities
ISO 37160, Smart community infrastructure -- Measurement methods for quality of thermal power station infrastructure and requirements for plant operations and management
ISO PRF 37159, Smart community infrastructures - Smart transportation for rapid transit in and between large city zones and their surrounding areas
ISO 37156, Guidelines on data exchange and sharing for smart community infrastructures
ISO 37155-1, Framework for integration and operation of smart community infrastructures - Part 1: Opportunities and challenges from interactions in smart community infrastructures from all aspects through the life-cycle
ISO 37153, Smart communitiy infrastructures - Maturity model for assessment and improvement
ISO/IEC 21893, Proposal for a New Work Item on Information Technology - An Upper Level Ontology for Smart City Indicators
ISO 37158, Smart community infrastructures -- Smart transportation using battery-powered buses for passenger services
ISO 21574-1, Framework for integration and operation of smart community infrastructures - Part 1: Guidelines for managing the opportunities and challenges from interactions in smart community infrastructures from all aspects through the life-cycle
ISO 37105, Sustainable cities and communities - Descriptive framework for cities and communities
ISO/IEC 30146, Smart City ICT indicators
ISO/IEC 30145, Smart City ICT Reference Framework
ISO 37123, Sustainable cities and communities - Indicators for resilient cities
ISO 37106, Sustainable development in communities - Guide to establishing strategies for smart cities and communities
Show more Show less
Working group 4 workgroups
SIS/TK 588/AG 01, ISO
SIS/TK 588/AG 02, CEN
SIS/TK 588/AG 03, SS
SIS/TK 588/AG 04, Nordic Forum for Smart and Sustainable Cities and Communities (NF-SSCC)
Show more Show less
Participants 24 companies and organizations
Ale kommun, Alafors
Arkatay Consulting AB, Malmö
Avfall Sverige AB, Malmö
Avfall Sverige AB, Malmö
Blekinge tekniska högskola, Karlskrona
Ericsson AB, Stockholm
Föreningen Sveriges Ekokommuner, Karlskrona
Forshaga kommun, Forshaga
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm
Lerums kommun, Lerum
Linköpings universitet, Linköping
Lunds universitet, Lund
Lysekils kommun, Lysekil
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Robert Bosch AB, Kista
Scania CV AB, Södertälje
SEK Svensk Elstandard, Kista
Statens Energimyndighet, Eskilstuna
Svenska Informations - & Telekommunikations-Standardiseringe, Kista
Svenskt Vatten AB, Bromma
Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
SweGreen AB, Linköping
Växjö kommun, Växjö
Show more Show less
International participation 5 international committees
ISO/IEC JTC 1/WG 11, Smart cities
ISO/TC 268, Sustainable Cities and communities
ISO/TC 268/SC 1/TG 1, Roadmap
ISO/TC 268/SC 1/TG 2, Smart Community Infrastructure - Pilot Testing
ISO/TC 268/SC 1/WG 4, Data exchange and sharing for smart community infrastructures
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta Nationellt, europeiskt och internationellt

Subjects

Environment, health protection, safety Environmental protection Environmental economics Environment, health protection, safety


"Standarder stöder utvecklingen av den smarta staden genom att komma med specifika lösningar på gemensamma problem. De skapar broar mellan olika tekniska lösningar och hjälper användare att jämföra och välja den bästa möjliga lösningen"

Sepehr Mousavi, hållbarhetsstrateg på Plantagon och ordförande i SIS/TK 588.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Yacine Slamti

Yacine Slamti
Project manager
08-55552021
yacine.slamti@sis.se

Camilla Halén

Camilla Halén
Project assistant
+46855552006
camilla.halen@sis.se