Standardization · SIS/TK 576

Kriminaltekniska processer

Brottslingar jobbar allt mer internationellt och de blir allt skickligare på att dölja sina spår. Men berörda myndigheter ligger hack i häl och arbetet är i full gång med att ta fram standarder inom kriminalteknik. Syftet är att säkerställa rättsprocessen och standardisera bevishämtning på brottsplatser. Härmed förbättras samarbetet mellan olika länders brottsbekämpning, genom att man kan lita på varandras analyser och resultat.

Kommittén Kriminaltekniska tjänster arbetar med innehåll och riktlinjer för de standarder inom krimnalteknik som nu utvecklas. Det handlar främst om en serie process-standarder som omfattande hela kedjan från bevishämtning på brottsplatsen till analys och rapportering.

Dessutom ansvarar kommittén för att utarbeta internationella standarder för kriminaltekniskt förbrukningsmaterial, som till exempel föroreningsfria DNA-kit.

Den internatioella arbetsgruppen har enats om att börja utveckla standarder inom följande områden:

  • Brottsplats, materialhantering och kontroll.
  • Leverans av resultat och analyser av olika typer av fysiska material.
  • Utvärdering och tolkning av forensiska undersökningar och analyser.
  • Rapportering, dokumentation, datautbyte och slutsatser från forensiska undersökningar och analyser.

Det internationella arbetet speglas också i en motsvarande europeisk grupp, och det slutliga resultatet förväntas bli både europastandard via CEN och internationell standard via ISO. 

More information about the committèes work:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Now working on 7 standards
EN ISO 21043-5, Forensic Sciences - Part 5: Reporting
EN ISO 21043-3, Forensic Analysis Part 3: Analysis and examination of material
EN ISO 21043-2, Forensic sciences - Part 2: Recognition, recording, collection and storage of material
ISO 21043-5, Forensic Analysis - Part 5: Recording
ISO 21043-4, Forensic Analysis - Part 4: Interpretation
ISO 21043-3, Forensic Analysis Part 3: Analysis and examination of material
ISO 20964, Forensic sciences - Specification for consumables used in the collection, preservation and processing of material for forensic analysis - Requirements for product
Show more Show less
Participants 1 companies and organizations
Polismyndigheten, Linköping
International participation 6 international committees
ISO/TC 272, Forensic sciences
ISO/TC 272/WG 1, Vocabulary
ISO/TC 272/WG 3, Products
ISO/TC 272/WG 4, Analysis and interpretation
ISO/TC 272/WG 5, Reporting
CEN/TC 419, Forensic science services
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Subjects

Quality Management system Quality management systems Natural and applied sciences Microbiology Other Testing General