Standardization · SIS/TK 574

Trygghetskedjan för trygghetslarm

En åldrande befolkning i Europa i kombination med ny digital teknik i telenäten gör att behovet av gemensamma standarder för tjänster kring trygghetskedjan för trygghetslarm har blivit en angelägen fråga. Det handlar om att utveckla nya tjänster som gör det tryggare för äldre och personer med funktionsnedsättningar att bo kvar hemma.

De närmaste åren kommer fler än 2,6 miljoner larmenheter att behöva bytas ut i Europa och i dagsläget saknas gemensamma riktlinjer som säkerställer kvaliteten i trygghetskedjan. Idag fungerar trygghetslarm från olika leverantörer på olika sätt vilket gör att systemen inte kan prata med varandra. Med gemensamma standarder på olika områden kan man bland annat få företag att utveckla nya system på ett mer kostnadseffektivt sätt. De gemensamma standarderna kommer att göra det möjligt att använda olika system tillsammans på ett säkrare sätt och underlätta kommuners upphandling av trygghetstjänster för trygghetslarm.

Fokus i standardiseringen ligger på användarna och deras möjlighet till en förbättrad livskvalitet genom att skapa förutsättningar för förlängt boende i hemmiljö och ett mer självständigt och aktivt deltagande i samhället. Detta uppnås genom att arbeta med alla delar i trygghetskedjan för trygghetslarm.

More information about the committèes work:

Participants 8 companies and organizations
NEAT Electronics AB, Löddeköpinge
Nyköpings kommun, Nyköping
RISE Research Institutes of Sweden, Kista
SafeLine Sweden AB, Tyresö
SEK Svensk Elstandard, Kista
SKL Kommentus Inköpscentral AB, Stockholm
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Tunstall Nordic AB, Malmö
Show more Show less
International participation 2 international committees
CEN/TC 431, Service Chain for Social Care Alarms
CEN/TC 431/WG 2, Service models development
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer Trygghetskjedjan för trygghtslarm

Subjects

Standardization (01) Technical product documentation (01.110) Health care technology (11) Medical equipment (11.040) Other (11.040.99) Aids for disabled or handicapped persons (11.180) Other standards related to aids for disabled and handicapped people (11.180.99) Information technology, office machines (35) General (35.020) Applications of information technology (35.240) IT applications in health care technology (35.240.80)


Välkommen till ett nytt år med Trygghetskedjan för trygghetslarm!

Titta in på denna hemsida för att se uppdateringar om vad som händer i standardiseringsarbetet. Under året kommer betydande steg att tas i arbetet, både på svensk och europeisk nivå.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Kristofer Petraeus
Project manager
kristofer.petraeus@sis.se

Anna-Karin Jansson
Project assistant
anna-karin.jansson@sis.se