Standardization · SIS/TK 568

Pensionstermer

Bra pensionsinformation behövs för att medborgare ska få veta vad deras samlade pension förmodas bli. Svensk Försäkring, försäkringsföretagens branschorganisation, och Pensionsmyndigheten har tillsammans med SIS tagit initiativ till att utveckla en svensk standard för pensionstermer. Ett gemensamt språkbruk gynnar en effektiv kommunikation mellan parterna och ut till medborgarna.

SIS, Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer tagit fram ordlistan ”Pensionstermer för konsumenter”. Ordlistan bygger på SS 40000:2014, Pensionstermer. 

Hämta Pensionstermer för konsumenter

More information about the committèes work:

Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Standardization (01) Vocabularies (01.040) General (01.040.01)