Standardization · SIS/TK 565

Biobaserade produkter

Fler produkter än man kan tro är tillverkade helt eller delvis av biomassa. Men vilka är de? Och hur vet man att de är biobaserade? På uppdrag av Europeiska kommissionen pågår ett europeiskt standardiseringsarbete som ska främja biobaserade produkter.

Påverka nationellt och internationellt

Europeiska kommissionen har gett den europeiska standardiseringsorganisationen CEN i uppdrag att ta fram standard för produkter tillverkade av biomassa. Därför har CEN/TC 411 "Bio-based products" bildats. SIS/TK 565 och dess arbetsgrupper speglar det europeiska arbetet.

SIS kommitté för biobaserade produkter, SIS/TK 565, är med och påverkar aktivt tekniskt innehåll och riktlinjer för framtida europeiska standarder. Kommittén är forumet för samordning och planering av svenskt agerande i den europeiska standardiseringen.

Standarderna är tänkta att underlätta vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Sverige är mycket aktiva inom standardiseringsarbetet inom biobaserade produkter. Vår roll stärks ytterligare genom att vi ansvarar för att leda det europeiska arbetet med Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för biobaserade produkter.

SIS/TK 565 bevakar även en europeisk grupp som gör en utredning åt Europeiska kommissionen (DG Grow) gällande behov av standarder kopplat till hållbara kemikalier. Detta sker inom ramen för planen gällande cirkulär ekonomi, och meningen är att det kommer komma ett eller flera mandat för standardisering inom området som en effekt av arbetet. Plast är ett fokusområde, bioekonomi ett annat. Det går bra att delta enbart i den här arbetsgruppen för en reducerad avgift.  

More information about the committèes work:

Now working on 3 standards
CEN/TR , Bio-based products - Use of stable isotope ratios of Carbon, Hydrogen, Oxygen and Nitrogen as tools for verification of the origin of bio-based feedstock and characteristics of production processes - overview of relevant existing applications
EN 17351, Bio-based products - Determination of the oxygen content using an elemental analyser
EN N213 , Bio-based products - Oxygen content - Determination of the oxygen content using an elemental analyser
Working group 6 workgroups
SIS/TK 565/AG 01, Terminologi
SIS/TK 565/AG 02, Biolösningsmedel
SIS/TK 565/AG 03, Biobaserat innehåll
SIS/TK 565/AG 04, Hållbarhetskriterier och livcykelanalys
SIS/TK 565/AG 05, Verktyg för certifiering och produktdeklaration
SIS/TK 565/AG 06, Hållbara kemikalier (cirkulär ekonomi)
Show more Show less
Participants 16 companies and organizations
AB Tetra Pak, Lund
Arbio AB, Stockholm
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Domsjö Fabriker AB, Örnsköldsvik
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Holmen AB, Stockholm
Lantbrukarnas Ekonomi AB, Stockholm
Mondi Dynäs AB, Väja
Perstorp BioProducts AB, Perstorp
RISE Innventia AB, Stockholm
SCA Forest Products AB, Sundsvall
SEKAB BioFuels & Chemicals AB, Örnsköldsvik
Skogsstyrelsen, Jönköping
Södra Skogsägarna ek för, Växjö
Stora Enso AB, Falun
Stora Enso Skoghall AB, Skoghall
Show more Show less
International participation 1 international committees
CEN/TC 411, Bio-based products
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Hållbarhetsprojekt skogsbruk
Läs mer

Subjects

Rubber and plastic industries Packaging materials and accessories Petroleum and related technologies Paper technology


Organisation

Arbetet i SIS/TK 565 är indelat i sex arbetsgrupper:

AG 1: Terminolog
AG 2: Biolösningsmedel
AG 3: Biobaserat innehåll
AG 4: Hållbarhetskriterier och livscykelanalys
AG 5: Verktyg för certifiering och produktdeklaration
AG 6: Hållbara kemikalier (cirkulär ekonomi)

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Maria Gustafsson

Maria Gustafsson
Project manager
08-55552123
maria.gustafsson@sis.se

Sofia Backéus

Sofia Backéus
Project manager
08-55552285
sofia.backeus@sis.se

Anna-Karin Jansson

Anna-Karin Jansson
Project assistant
08-55552025
anna-karin.jansson@sis.se