Standardization · SIS/TK 563

Additiv tillverkning

Additiv tillverkning är den allmänna termen för de tekniker som skapar fysiska objekt utifrån 3D modelldata genom successiv tillsats av material, oftast lager på lager. Additiv tillverkning gör det möjligt att bygga delar med mycket komplexa geometrier utan avancerade och dyra verktyg och med mycket lite materialspill. Denna teknik används för olika tillämpningar inom verkstadsindustrin, medicin, utbildning, arkitektur, kartografi, leksaker och underhållning. Syftet med standardiseringen är att underlätta för tillverkare och användare och främja utvecklingen inom området för additiv tillverkning.

Sedan 2011 pågår standardiserings-arbete inom ISO/TC 261, Additive manufacturing. Den svenska kommittén SIS/TK 563 Additiv tillverkning bevakar och deltar i det internationella arbetet för att skapa internationell standard och där arbeta för att säkerställa svenska intressen. Sverige har en strategiskt viktig roll i arbetet, som ansvarig för arbetsgruppen för terminologi, ISO/TC 261/WG 1.

En huvuddel i strategin är det nära samarbetet mellan ISO/TC 261 och ASTM F 42, där målet är att ta fram en uppsättning gemensamma standarder för additiv tillverkning. Arbetet i ISO/TC 261/WG 1 är direkt kopplat till arbetet i Joint Group Terminology.

Inom CEN har CEN/TC 438 Additive manufacturing skapats. Syftet med den europeiska kommittén är främst att göra standarderna som tas fram inom ISO/ASTM-samarbetet till europeiska standarder.

More information about the committèes work:

Läs mer om Additiv tillverkning
Now working on 65 standards
ISO/ASTM 52903-1, Additive Manufacturing - Standard Specification for Material Extrusion Based Additive Manufacturing of Plastic Materials - Part 1: Feedstock materials
ISO/ASTM 52903-2, Additive Manufacturing - Standard Specification for Material Extrusion Based Additive Manufacturing of Plastic Materials - Part 2: Process - Equipment
EN ISO 52903-1, Additive manufacturing - General principles - Standard Specification for Extrusion Based Additive Manufacturing of Plastic Materials
EN ISO/ASTM 52903-2, Additive manufacturing - Material extrusion based additive manufacturing of plastic materials - Part 2: Process equipment (ISO/ASTM/FDIS 52903-2:2020)
ISO/ASTM 52905, Additive manufacturing - General principles - Non-destructive testing of additive manufactured products
ISO/TR N0236, Design of Functionally Graded Additive Manufactured Parts
EN ISO 52903-3, Additive Manufacturing - Standard Specification for Material Extrusion Based Additive Manufacturing of Plastic Materials - Part 3: Final parts
ISO 52903-3, Additive Manufacturing - Standard Specification for Material Extrusion Based Additive Manufacturing of Plastic Materials - Part 3: Final parts
ISO/ASTM 52907, Additive manufacturing - Feedstock materials - Methods to characterize metal powders
ISO/ASTM/TR 52912, Additive manufacturing - Design - Functionally graded additive manufacturing
EN ISO/ASTM/TR 52912, Additive manufacturing - Design - Functionally graded additive manufacturing (ISO/ASTM/DTR 52912:2020)
ISO/ASTM 52900, Additive manufacturing - General principles - Terminology
EN ISO/ASTM 52900, Additive manufacturing - General principles - Terminology (ISO/ASTM DIS 52900:2018)
ISO 52916, Additive manufacturing — Data formats — Standard specification for optimized medical image data
ISO/ASTM 52932, Additive manufacturing — Environment, Health, and Safety — Test method for determination of particle and chemical emission rates from desktop 3D printer material extrusion
EN ISO/ASTM 52916, Additive manufacturing - Optimized Medical Image Data for Additive Manufacturing
EN ISO/ASTM 52932, Additive manufacturing — Environment, Health, and Safety — Test method for determination of particle and chemical emission rates from desktop 3D printer material extrusion
ISO/ASTM 52941, Additive manufacturing - System performance and reliability - Standard test method for acceptance of powder-bed fusion machines for metallic materials for aerospace application
ISO/ASTM 52942, Additive manufacturing - Qualification principles - Qualifying machine operators of metal powder bed fusion machines and equipment used in aerospace applications
EN ISO/ASTM 52941, Additive manufacturing - System performance and reliability - Standard test method for acceptance of powder-bed fusion machines for metallic materials for aerospace application (ISO/ASTM/DIS 52941:2019)
EN ISO 52942, Additive manufacturing - Qualification principles - Qualifying machine operators of laser metal powder bed fusion machines and equipment used in aerospace applications (ISO/ASTM/FDIS 52942:2020)
ISO/ASTM 52931, Additive manufacturing - Environmental health and safety - Standard guideline for use of metallic materials
EN ISO/ASTM 52908, Additive manufacturing - Post-processing methods - Standard specification for quality assurance and post processing of powder bed fusion metallic parts
ISO/ASTM 52908, Additive manufacturing - Post-processing methods - Standard specification for quality assurance and post processing of powder bed fusion metallic parts
EN ISO/ASTM 52909, Additive manufacturing - Post-processing methods - Standard specification for quality assurance and post processing of powder bed fusion metallic parts
ISO/ASTM 52909, Additive manufacturing - Post-processing methods - Standard specification for quality assurance and post processing of powder bed fusion metallic parts
EN ISO/ASTM 52931, Additive manufacturing - Environmental health and safety - Standard guideline for use of metallic materials
ISO/ASTM 52924, Additive manufacturing - Qualification principles - Quality grades for additive manufacturing of polymer parts
ISO/ASTM/TR 52918, Additive Manufacturing - Data Formats - File Format Support, Ecosystem and Evolutions
EN ISO/ASTM 52924, Additive manufacturing - Qualification principles - Classification of part properties for additive manufacturing of polymer parts (ISO/ASTM/DIS 52924:2020)
EN ISO/ASTM 52925, Additive manufacturing processes - Laser sintering of polymer parts/laser-based powder bed fusion of polymer parts - Qualification of materials (ISO/ASTM/DIS 52925:2020)
ISO/ASTM 52925, Additive manufacturing — Qualification principles — Qualification of polymer materials for laser-based powder bed fusion
ISO/ASTM 52919-1, Additive manufacturing - Test method of sand mold for metalcasting - Part 1: Mechanical properties
ISO/ASTM 52919-2, Additive manufacturing - Test method of sand mold for metalcasting - Part 2: Physical properties
EN ISO/ASTM 52919-2, Additive manufacturing - Test method of sand mold for metalcasting - Part 2: Physical properties
EN ISO/ASTM 52919-1, Additive manufacturing - Test method of sand mold for metalcasting - Part 1: Mechanical properties
ISO/ASTM 52917, Additive manufacturing - Round Robin Testing - Guidance for conducting Round Robin studies
EN ISO/ASTM 52917, Additive manufacturing - Round Robin Testing - Guidance for conducting Round Robin studies
EN ISO/ASTM 52950, Additive manufacturing - General principles - Overview of data processing (ISO/ASTM/DIS 52950:2019)
ISO/ASTM 52950, Additive manufacturing - General principles - Overview of data processing
EN ISO/ASTM 52921, Additive manufacturing - General principles - Standard practice for part positioning, coordinates and orientation (ISO/ASTM DIS 52921:2019)
ISO/ASTM 52921, Additive manufacturing — General principles — Standard practice for part positioning, coordinates and orientation
ISO/ASTM 52926-1, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 1: Qualification of machine operators for metallic parts production
ISO/ASTM 52926-2, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 2: Qualification of machine operators for metallic parts production for PBF-LB
ISO/ASTM 52926-3, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 3: Qualification of machine operators for metallic parts production for PBF-EB
ISO/ASTM 52926-4, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 4: Qualification of machine operators for metallic parts production for DED-LB
ISO/ASTM 52926-5, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 5: Qualification of machine operators for metallic parts production for DED-Arc
ISO/ASTM 52936-1, Additive manufacturing — Qualification principles — Laser-based powder bed fusion of polymers — Part 1: General principles, preparation of test specimens
EN ISO/ASTM 52936-1, Additive manufacturing — Qualification principles — Laser-based powder bed fusion of polymers — Part 1: General principles, preparation of test specimens
EN ISO/ASTM 52926-1, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 1: Qualification of machine operators for metallic parts production
EN ISO/ASTM 52926-2, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 2: Qualification of machine operators for metallic parts production for PBF-LB
EN ISO/ASTM 52926-3, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 3: Qualification of machine operators for metallic parts production for PBF-EB
EN ISO/ASTM 52926-4, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 4: Qualification of machine operators for metallic parts production for DED-LB
EN ISO/ASTM 52926-5, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 5: Qualification of machine operators for metallic parts production for DED-Arc
ISO/ASTM 52915, Standard specification for additive manufacturing file format (AMF) Version 1.1
ISO/ASTM 52933, Additive manufacturing — Environment, health and safety — Consideration for the reduction of hazardous substances emitted during the operation of the non-industrial ME type 3D printer in workplaces, and corresponding test method
ISO/ASTM 52920, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 2: Requirements for industrial additive manufacturing sites
EN ISO/ASTM 52933 , Additive manufacturing - Environment, health and safety - Consideration for the reduction of hazardous substances emitted during the operation of the non-industrial ME type 3D printer in workplaces, and corresponding test method
EN ISO/ASTM 52920, Additive manufacturing — Qualification principles — Part 2: Requirements for industrial additive manufacturing sites
ISO/ASTM 52930 , Guideline for Installation — Operation — Performance Qualification (IQ/OQ/PQ) of laser-beam powder bed fusion equipment for production manufacturing
EN ISO/ASTM 52930, Guideline for Installation - Operation - Performance Qualification (IQ/OQ/PQ) of laser-beam powder bed fusion equipment for production manufacturing
ISO/ASTM 52935 , Additive manufacturing — Qualification principles — Qualification of coordinators for metallic parts production
EN ISO/ASTM 52935, Additive manufacturing - Qualification principles - Qualification of coordinators for metallic parts production
EN ISO/ASTM 52911-3, Additive manufacturing — Design — Part 3: Electronbeam powder bed fusion of metals
ISO/ASTM 52911-3, Additive manufacturing — Design — Part 3: Standard Guideline for Electron-based powder bed fusion of metals
Show more Show less
Published 13 standards
Participants 20 companies and organizations
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Alfred Nobel Science Park, Örebro
AMEXCI AB, Karlskoga
Arcam AB, Mölnlycke
Carpenter Powder Products AB, Torshälla
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Digital Metal AB, HÖGANÄS
Electro Optical Systems Nordic AB, Göteborg
Element Materials Technology AB, Fagersta
GKN Aerospace Sweden AB, Trollhättan
Högskolan Väst, Trollhättan
Ringhals AB, Väröbacka
RISE AB, Borås
RISE KIMAB AB, Kista
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Siemens Energy AB, Finspång
SINTEF Raufoss Manufacturing AS, RAUFOSS
Swerim AB, Kista
Tetra Pak Packaging Solutions AB, Lund
Volvo Car Group, Göteborg
Show more Show less
International participation 19 international committees
ISO/TC 261, Additive manufacturing
ISO/TC 261/JG 51, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Terminology
ISO/TC 261/JG 52, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Standard test artifacts
ISO/TC 261/JG 56, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Standard Practice for Metal Powder Bed Fusion to Meet Rigid Quality Requirements
ISO/TC 261/JG 57, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Process-specific design guidelines and standards
ISO/TC 261/JG 58, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Qualification, quality assurance and post processing of powder bed fusion metallic parts
ISO/TC 261/JG 61, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Guide for anisotropy effects in mechanical properties of AM part
ISO/TC 261/JG 63, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Test methods for characterization of powder flow properties for AM applications
ISO/TC 261/JG 66, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Technical specification on metal powders
ISO/TC 261/JG 68, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: EH&S for 3D printers
ISO/TC 261/JG 69, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: EH&S for use of metallic materials
ISO/TC 261/JG 78, Joint ISO/TC 261-ASTM F 42 Group: Safety regarding AM-machines (relating to harmonized European Standards, Type C-Standard)
ISO/TC 261/JWG 10, Joint ISO/TC 261 - ISO/TC 44/SC 14 WG: Additive manufacturing in aerospace applications
ISO/TC 261/JWG 11, Joint ISO/TC 261 - ISO/TC 61/SC 9 WG: Additive manufacturing for plastics
ISO/TC 261/WG 1, Terminology
ISO/TC 261/WG 2, Processes, systems and materials
ISO/TC 261/WG 3, Test methods and quality specifications
ISO/TC 261/WG 4, Data and Design
CEN/TC 438, Additive Manufacturing
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Manufacturing engineering (25) Manufacturing forming processes (25.020) General (25.040.01) Industrial robots, manipulators (25.040.30) General (25.060.01) General (25.080.01) Other (25.080.99) General (25.100.01) Other (25.100.99) General (25.120.01) General (25.160.01)


SIS/TK 563 stod som värd för internationella möten om additiv tillverkning

Över hundra av världens främsta experter inom additiv tillverkning deltog i de internationella mötena inom ISO/TC 261 och ASTM F 42 som hölls i september 2017 på SIS i Stockholm. Läs vad ordföranden för den svenska kommittén Klas Boivie från Sintef har att säga om arbetet:

https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter2017/iso-har-motesvecka-om-additiv-tillverkning-hos-sis/

Kalender
2020
October
Tue
13
Nästa möte äger rum hos GKN i Trollhättan
10:00 - 16:00

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Ann-Sofie Sjöblom
Project manager
ann-sofie.sjoblom@sis.se

Yamen Kadoura
Project assistant
yamen.kadoura@sis.se