Standardization · SIS/TK 562

Human Resource Management

Många företag saknar idag rutiner för att hantera alla de moment och frågeställningar som berör personalledning och organisationsutveckling. Ett strukturerat arbetssätt kring dessa frågor innebär både effektivitetsvinster och större möjligheter att attrahera och behålla kompetent personal. Den internationella standardiseringsorganisationen ISO arbetar därför med standarder inom HR-området.


NYHET! Nu finns förslag på att göra en internationell standard för Talent Sourcing.     Beslut under hösten.

Följ hur det går under fliken "Arbetar nu med..." längre ned, eller gå med i kommittén.


 Våra standarder ska erbjuda en bred vägledning för alla som arbetar med personalledning och organisationssutveckling. Standarderna ska vara till fördel både för organisationer samt deras anställda.

Förutom att ge ett effektivare HR-arbete ska de till exempel också ge bättre kandidatupplevelser vid rekrytering och tydligare kommunikation mellan levarantörer och köpare av HR-anknutna tjänster

Initiativet kommer från USA som har föreslagit att standardområdet ska innefatta det mesta som kan förekomma inom personalledning och organisationsutveckling. Fem fokusområden har identifierats:

 • Verksamhetsmodeller och ledningssystem för HR
 • HR-rutiner, inklusive effektiva processer
 • Mätetal - nyckeltal, både affärsmässiga och sociala aspekter
 • Styrning av (mänskliga) resurser
 • Riktlinjer för mångfald och inkludering
 • Riktlinjer för rekrytering
 • Standarder för bedömningstjänster
 • Terminologi inom HR

 

Dags för uppdatering av ISO standarden för ”Bedömningstjänster i arbetslivet” SS-ISO 10667 del 1 & 2

Standarden publicerades 2011 med syfte att ta fram riktlinjer för hur bra bedömningar ska genomföras, samt leda till standardiserade och internationellt överenskomna bedömningsmetoder. Nu ska standarden förbättras och aktualiseras med den senaste utvecklingen.

Vill du:

 • vara med och påverka innehållet
 • lära dig mer om standarden
 • träffa experterna inom området både nationella och internationella
 • bli uppdaterad om den internationella utvecklingen inom bedömningstjänster i arbetslivet (tex 360° återkoppling och rekrytering)
 • veta hur ISO 10667 bäst kan användas?

Första internationella arbetsmötet hölls under våren.

Kostnaden för att delta i kommitténs arbete är 25 000 SEK/år.

För mer information kring bedömningstjänster: Infoblad_bedömningstjänster.pdf

En presentation från vårt frukostseminarium från den 16:e november finns här: 171116 Frukostseminarium Bedömningstjänster.pdf

Vad som i detalj är föremål för internationell standardisering, presenteras under rubriken "Arbetar nu med" längre ner på denna sida.

More information about the committèes work:

Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Now working on 13 standards
ISO/TS 24066, Human Resource Management - Workforce Availability Metrics - Technical Specification
ISO/TS 24178, Human Resource Management - Organizational culture metrics cluster
ISO/TS 24179, Human Resource Management - Occupational Health and Safety Metrics - Technical Specification
ISO 23851, Knowledge Management- Vocabulary
ISO/TS 23817, Human Resource Management - Compliance and Ethics Metrics Cluster
ISO 23595, Human resource management - Learning and Development
ISO/TS 23378, Human Resource Management - Turnover and Retention Technical Specification
ISO 23326, Human Resource Management - employee engagement - guidelines
ISO 10667-2, Assessment service delivery - Procedures and methods to assess people in work and organizational settings - Part 2: Requirements for service providers
ISO 10667-1, Assessment service delivery - Procedures and methods to assess people in work and organizational settings - Part 1: Requirements for the client
ISO 30419, Guidelines for ensuring a positive candidate experience during the recruitment process
ISO 30416, Human resource management - Workforce management
ISO 30415, Global diversity and inclusion
Show more Show less
Participants 12 companies and organizations
Assessio Sverige AB, Stockholm
Henrysson Åkerlund & Sjöberg AB, Stockholm
Linköpings kommun, Linköping
Mercuri Urval KMR AB, Stockholm
Montico HR Partner AB, Tranås
Skanska Sverige AB, Stockholm
Sveriges Psykologförbund, Stockholm
Swedavia AB Stockholm-Arlanda Airport, Stockholm-Arlanda
TNG Group AB, Stockholm
Unionen, Stockholm
Visma Comenius AB, Kalmar
WeCompose AB, Stockholm
Show more Show less
International participation 13 international committees
ISO/TC 260, Human resource management
ISO/TC 260/ CAG, Chairmans Advisory Group
ISO/TC 260//CPT, Communications Project Team
ISO/TC 260/TG 1, Business Plan Task Group
ISO/TC 260/WG 01, Terminology
ISO/TC 260/WG 02, Metrics
ISO/TC 260/WG 04, Workforce planning
ISO/TC 260/WG 05, Recruitment
ISO/TC 260/WG 06, Knowledge Management
ISO/TC 260/WG 07, Human Capital Reporting
ISO/TC 260/WG 08, Diversity and inclusion
ISO/TC 260/WG 09, Employee Engagement
ISO/TC 260/WG 11, Learning and Development
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera

Subjects

Sociology, services, company organization and management, administration, transport Company organization and management. Management systems General Management of human resources Other


www.sis.se/NTC

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Björn Nilsson

Björn Nilsson
Project manager
08-55552297
bjorn.nilsson@sis.se

Maria Andersson

Maria Andersson
Project assistant
08-55552175
maria.andersson@sis.se