Standardization · SIS/TK 558

Effektiv energianvändning

Energimyndigheten, Energiforsk, Sandvik, Siemens, RISE, Jernkontoret och Vattenfall är med och utvecklar framtidens standarder inom det branschöverskridande området energieffektivisering. Var med och påverka du också – nya standarder är på gång.

Kommittén för Effektiv energianvändning, SIS/TK 558, fungerar som ett brett branschöverskridande strategiskt forum där svenska intressen tillvaratas genom att deltagarna: har tillgång till, föreslår och påverkar gällande och kommande standarder.

Mål

Kommittearbetet ska säkerställa att svenska intressen tillvaratas vid standardutveckling för effektiv engergianvändning genom att:

  • bevaka utvecklingen inom energieffektiviseringsområdet inom CEN och ISO så att svenska intressenter har en beredskap och kännedom om kommande standarder.
  • påverka standardiseringsarbetet inom CEN och ISO så att svenska synpunkter tillgodoses i kommande europeiska och internationella standarder på ett sådant sätt att de fastställda standarderna direkt kan användas i Sverige. Detta innebär bland annat att sammanställa och vidarebefordra synpunkter på europeiska och internationella standardförslag från svenska intressenter till CEN och ISO.
  • ge svenska intressenter tidig information om utvecklingstendenserna inom europeiskt och internationellt standardiseringsarbete.
  • inom kommitténs arbetsgrupper aktivt arbeta med utveckling av standarder.

More information about the committèes work:

Now working on 22 standards
ISO/TR 27918, Lifecycle risk management for integrated CCS projects
ISO 27917-1, Carbon dioxide capture, transportation and geological storage - Vocabulary - Part 1: Cross-cutting terms
ISO/TR 27915, Carbon dioxide capture, transportation and geological storage - Quantification and Verification
ISO 27917-2, Capture, transport and geological storage of CO2 - Vocabulary - Part 2: Capture terms
ISO 27917-3, Capture, transport and geological storage of CO2 - Vocabulary - Part 3: Transportation terms
ISO 27917-4, Capture, transport and geological storage of CO2 - Vocabulary - Part 4: Geological storage terms
ISO 27917-5, Capture, transport and geological storage of CO2 - Vocabulary - Part 5: Quantification and verification terms
ISO 27917-6, Capture, transport and geological storage of CO2 - Vocabulary - Part 6: Enhanced oil recovery (CO2-EOR) terms
ISO 27920, Carbon dioxide capture, transportation and geological storage (CCS) - Quantification and Verification
ISO 27919-2, Carbon dioxide capture - Part 2: Evaluation procedure to assure and maintain stable performance of post-combustion CO2 capture plant integrated with a power plant
EN 17463, Methodology for the Valuation of Energy Related Investments (ValERI)
ISO 50005, Energy management systems - Guideline for the phased implementation of an Energy Management System
EN 16247-1, Energy audits - Part 1: General requirements
EN 16247-2, Energy audits - Part 2: Buildings
EN 16247-3, Energy audits - Part 3: Processes
EN 16247-4, Energy audits - Part 4: Transport
ISO 50003, Energy management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems
CEN/CLC/JTC 16325, Guarantees of Origin related to energy - Guarantees of Origin for Electricity
ISO 50010, Energy management and energy savings -Zero Net Energy
EN N 073, Energy Performance Contracting - Minimum requirements
ISO 50006, Energy management systems - Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) - General principles and guidance
ISO 50011, Energy management system - Measurement of energy management progress
Show more Show less
Published 19 standards
Show more Show less
Working group 1 workgroups
SIS/TK 558/AG 07, Energiledningssystem
Participants 13 companies and organizations
AB Sandvik Materials Technology, SANDVIKEN
Energiföretagen Sverige, Stockholm
Energiforsk AB, STOCKHOLM
Energigas Sverige Service AB, Stockholm
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, Kiruna
RISE AB, Borås
Siemens Energy AB, FINSPÅNG
Statens Energimyndighet, ESKILSTUNA
Statens Energimyndighet, STOCKHOLM
Statens Energimyndighet, Stockholm
Stora Enso AB, STOCKHOLM
Vattenfall AB, STOCKHOLM
Vattenfall AB Värme Norden, Umeå
Show more Show less
International participation 14 international committees
ISO/TC 265, Carbon dioxide capture, transportation, and geological storage
ISO/TC 301, Energy management and energy savings
ISO/TC 301/TG 4, Follow up of ISO/TMBG/JTCG-TF 14 work
ISO/TC 301/WG 1, Energy management
ISO/TC 301/WG 11, Economics and financial evaluation
ISO/TC 301/WG 12, Energy savings evaluators
ISO/TC 301/WG 13, Evaluation of energy savings of thermal power plant
ISO/TC 301/WG 2, Metrics and measurement internal to the organization
ISO/TC 301/WG 6, Data for energy management systems
ISO/TC 301/WG 7, Methodological framework of calculation and reporting on energy savings
ISO/TC 301/WG 8, Energy savings in regions
CEN/CLC/JTC 14, Energy management and energy efficiency in the framework of energy transition
CEN/CLC/JTC 14/WG 1, Energy audits
CEN/CLC/JTC 15, Energy measurement plan for organisations
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt

Subjects

General (27.010) Energy management systems (04.010) Energy and heat transfer engineering (27)


För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Presentation från Webinarium Ursprungsgarantier för el

Presentation från Webinarium 2020-05-13

Revidering av europastandard EN 16325 Ursprungsgarantier för el.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Bengt Rydstedt
Project manager
bengt.rydstedt@sis.se

Karin Ekström
Project assistant
karin.ekstrom@sis.se