Standardization · SIS/TK 556

Betongkonstruktioner

Eurokoderna är de gemensamma europeiska dimensioneringsreglerna för bärverk till byggnader och anläggningar. De bidrar till att åstadkomma EES inre marknad för varor och tjänster, samt ökar konkurrensen för företag inom EES och deras gemensamma konkurrenskraft gentemot företag från övriga världen. SIS tekniska kommitté TK 556 "Betongkonstruktioner" arbetar med att revidera Eurokod 2 del 1 till 4.

More information about the committèes work:

Now working on 10 standards
ISO 14484, Performance guidelines for design of concrete structures using fibre-reinforced polymer (FRP) materials
EN 14889-1, Fibres for concrete - Part 1: Steel fibres - Definitions, specifications and conformity
ISO 22873, Quality control for mixing fibre-reinforced concretes in the fresh condition
EN 1992-1-1, Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules, rules for buildings, bridges and civil engineering structures
ISO 22502, Simplified design guidelines of mechanical connections of nonstructural elements attached to structural concrete
ISO 21914, Test methods for fibre-reinforced cementitious composites - Bending moment - Curvature curve by four-point bending test
ISO 10406-3, Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete - Test methods - Part 3: CFRP strips
ISO 20987, Simplified design guidelines for mechanical connections between precast concrete structural elements in buildings
EN 14889-2, Fibres for concrete - Part 2: Polymer fibres - Definition, specifications and conformity
ISO 18408, Concrete - Reinforced concrete and pre-stressed concrete - Simplified structural design guidelines for reinforced concrete wall buildings
Show more Show less
Published 32 standards
Show more Show less
Participants 28 companies and organizations
AB Strängbetong, Veddige
ÅF Infrastructure AB, Malmö
Bekaert Svenska AB, Göteborg
Bjerking AB, Uppsala
Boverket, Karlskrona
Brandskyddslaget AB, Stockholm
Brosamverkan, Göteborg
Byggnadstekniska Byrån Sverige AB, Stockholm
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
COWI AB, Göteborg
ELU Konsult AB, Stockholm
Forsmarks Kraftgrupp AB, Östhammar
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB, Västerås
Luleå tekniska universitet, Luleå
NCC Sverige AB, Solna
Norconsult AB, Göteborg
Norconsult AB, Göteborg
Ramboll Sweden AB, Stockholm
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Skanska Sverige AB, Göteborg
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Svensk Betong Service AB, Stockholm
SWECO Civil AB, Stockholm
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket Region Nord, Luleå
Transportstyrelsen, Borlänge
Tyréns AB, Stockholm
WSP Byggprojektering, Luleå
Show more Show less
International participation 8 international committees
ISO/TC 71/SC 5, Simplified design standard for concrete structures
ISO/TC 71/SC 6, Non-traditional reinforcing materials for concrete structures
CEN/TC 104/WG 11, Fibres for concrete
CEN/TC 250, Structural Eurocodes
CEN/TC 250/SC 2, Structural Eurocodes - Design of concrete structures
CEN/TC 250/SC 2/WG 1, Coordination and Editorial Panel
CEN/TC 250/SC 2/WG 1/TG svenska experter, Svenska experter
CEN/TC 250/SC 2/WG 2, Design of fastenings for use in concrete
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Subjects

Construction materials and building Structures of buildings Construction materials Construction technology