Standardization · SIS/TK 551

Tjänstehundar

Kommittén är för närvarande vilande. Information om arbetet finns fortfarande att läsa här under.

I Sverige finns vårdhundar anställda i allt fler kommuner och landsting. För att arbetet med vårdhundar skall ske på ett tryggt och bra sätt måste det finnas ett tydligt regelverk. Syftet med en svensk standard för vårdhundar är att säkerställa en legitimitet inom vården samt få till en säker implementering i de vårdsituationer där vårdhunden kan bli aktuell.

More information about the committèes work:

Working group 1 workgroups
SIS/TK 551/AG 01, Vårdhundar
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Subjects

Health care technology Aids for disabled or handicapped persons