Standardization · SIS/TK 550

Hållbar IT

Informationsteknik, allmänt kallad IT, är idag en naturlig och nödvändig del av de flesta organisationers verksamhet. Funktioner och användningsområden ökar stadigt och påverkar högst påtagligt organisationers och människors arbetssätt. Den nya tekniken leder ofta till effektiviseringar och rätt använd finns det också stora potentiella miljövinster att göra.

Det kan exempelvis handla om smarta lösningar som minskar resandet, optimerar logistiken och effektiviserar energianvändningen. Det finns alltså många områden där IT kan begränsa miljöpåverkan inom organisationen. Samtidigt är det viktigt att också begränsa den miljöbelastning som IT själv ger upphov till genom exempelvis återvinning samt minskad kemikalie- och energianvändning. 

En standard som på ett konkret sätt lyfter fram metoder att använda IT som miljöteknik och som även ger vägledning i hur miljöpåverkan från själva IT-användningen kan begränsas har stor potential att bidra till ett mer hållbart samhälle. Systematiken i standarden anknyter tydligt till miljöledning och den internationella standarden ISO 14001:2004. På så sätt blir den lätt att använda för alla de organisationer som redan har ett befintligt miljöarbete. Den potential som finns inom Hållbar IT är i allmänhet dåligt nyttjad och standarden kan på så vis vitalisera det befintliga miljöarbetet i många organisationer. Standarden är i sig inte certifierbar utan kan betraktas som ett stöd till ISO 14001:2004.

Kommittén bildades den 25 oktober 2010 och består av dryga tiotalet deltagare. IT-konsulter, IT-användare, högskolor och även myndigheter är representerade i gruppen. Målet är att en svensk vägledningsstandard för Hållbar IT kan vara klar för publicering före utgången av 2013.

Målgruppen för standarden är alla organisationer, företag, myndigheter och ideella organisationer, med intresse att nyttja IT för att minska sin miljöpåverkan.

Såväl organisationer som har erfarenhet av, och de som precis ska sätta igång med ett miljöarbete har nytta av standarden. Detta gäller i synnerhet tjänsteföretag och verksamheter som behöver en "nystart" i miljöarbetet.

Påverka nationellt och internationellt

Projektet syftar till att utveckla en svensk standard. På sikt kan det bli aktuellt för kommittén att delta i ett internationellt arbete med koppling till Hållbar IT.

More information about the committèes work:

Participants 12 companies and organizations
AB Svenska Miljöstyrningsrådet, Stockholm
Fem Ess Verksamhetsutveckling, Täby
Försäkringskassan, Hägersten
Fujitsu Sweden AB, Kista
Greenman AB, Norrköping
Naturvårdsverket, Stockholm
Sigma IT Consulting Sweden AB, Frösön
Stockholms läns landsting, Stockholm
Trafikverket, Borlänge
Västerås Stad, Västerås
Vattenfall AB, Stockholm
Volvo Information Technology AB, Göteborg
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Subjects

Management system


Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Mattis Rundgren

Mattis Rundgren
Project assistant
08-55552056
mattis.rundgren@sis.se

Related